Kunta teettää hidasteet kesän aikana Väylätielle, Metsätielle ja Jokisuuntielle 12. - 30.6.2017 välisenä aikana 

Takaisin