Yksityistien parantamisen avustaminen 

Valtionavustuskelpoisille yksityisteille voidaan myöntää harkinnanvaraisesti valtionavustusta. Avustusta voi hakea tien tiekunta. Avustusta myönnetään pääasiassa tien vaurioiden ja rakenteiden korjaamiseen. ELY-keskus arvioi hankkeen kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. Avustuksesta päättää ELY-keskus, jonka alueella tie tai suurin osa siitä sijaitsee.

Ensisijaisesti avustettavia hankkeita ovat muun muassa:

  • huonokuntoiset sillat ja tierummut
  • tulva- ja routavauriot
  • liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet, kuten vaarallisen kaarteen oikaisu, liittymäkohdan parantaminen tai tielinjan siirtäminen
  • tien kuivatuksen ja kantavuuden parantaminen

Valtionavustuksen osuus on enintään 75 prosenttia hankkeen hyväksytyistä arvonlisäverollisista kokonaiskustannuksista. Tavallisten hankkeiden avustusosuus on 50 prosenttia ja erityisen tärkeiden hankkeiden avustusosuus on 75 prosenttia. Tällaisia ovat muun muassa siltojen ja isojen rumpujen uusimiset ja peruskorjaukset sekä poikkeuksellisten olosuhteiden, kuten tulvien, tielle aiheuttamien vaurioiden korjaaminen.

Voit hakea avustusta yksityistien parantamista varten Yksityisen tien parantamisen valtionavustus -lomakkeella.

Hakemuksesi käsitellään keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Lähetä hakemus osoitteella:

Pirkanmaan ELY-keskus
Yksityistieavustukset
PL 297, 33101 Tampere
Faksi: (03) 389 1603
sähköposti: yksityistiet (at) ely-keskus.fi

Linkki Ely-keskuksen sivustolle

Takaisin