ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

 

Toimikaudeksi 2017-2018 on 1-10.2.2017

1.1.2015 voimaan tulleen lain mukaisesti lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden
kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Ensi syksynä esiopetuksen aloittavat vuonna 2011 syntyneet lapset.

Esiopetus vuonna 2017 alkaa elokuun 21. päivänä klo 9.00.

Ilmoittautumis-/hakukaavakkeita saa sivistystoimistosta ja päivähoidon yksiköistä.
Kaavakkeet voi palauttaa päivähoito-/ esiopetusyksiköihin tai
os. Keminmaan kunta/ Varhaiskasvatus, Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.
Päivähoitohakemukseen on liitettävä todistukset huoltajien tuloista,
todistus opiskelusta ja lapsen mahdollisesta erityishoidon tarpeesta.
Tuloliitteet tarvitaan vain, mikäli lapselle haetaan myös päivähoitoa esiopetuksen lisäksi.
Esiopetus on maksutonta

 

Ilmoittautumis-/hakukaavake:     PDF  /   RTF