Hallinto

Tavoitteet
Terveyspalveluiden päävastuualueen tehtävänä on tuottaa laadukkaita terveyden- ja sairaanhoidollisia palveluita ja täten huolehtia sekä yksilöön kohdistuvasta että ennaltaehkäisevästä perusterveydenhuollosta.

 

Johtava lääkäri

Pertti Sakaranaho
joht.lääk.siht. puh. 040 6735050

Hoiva- ja hoitotyön johtaja

Eila Metsävainio
Puh. 040 8242417

Johtava hammaslääkäri

Aarne Röyttä
puh. 040 6722678