Pöytäkirjojen nähtävilläpito

 

Valtuuston ja kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään nähtävillä kunnanvirastolla pääsääntöisesti kolmantena kunnanviraston
aukiolopäivänä kokouksen jälkeen jolloin tarkastettu pöytäkirja siirretään nähtäväksi kunnan kotisivulle Internetiin.
Lautakunnat päättävät omien pöytäkirjojensa nähtävilläpidosta.