PÄIVÄHOITOON HAKEMINEN JA ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

 

Päivähoitopaikan hakeminen

Päivähoitoon voi hakea ympäri vuoden. Lapsen päivähoitopaikkaa
tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista.
Jos päivähoitoa tarvitaan huoltajan äkillisen työllistymisen, koulutuksen
tai opiskelun vuoksi, tulee hoitopaikkaa hakea viimeistään kahta viikkoa
ennen kuin lapsen hoidon tarve alkaa.

                                                                                    

1.10.2016 lukien Keminmaan kunnan varhaiskasvatuksessa subjektiivista päivähoito-oikeutta voi käyttää perhepäivähoidossa ja päiväkodeissa lukuun ottamatta Kellomäen päiväkodin vuoro-osastoja 1 – 3 päivänä viikossa, yhteensä enintään 20 tuntia.

Sivistyslautakunta on 28.9.2016 päättänyt, että subjektiivisen päivähoito-oikeuden käyttäjän hoitoajan tulee sijoittua klo 8.00–15.00 välille.

Esiopetusta täydentävään päivähoitoon ei ole subjektiivista oikeutta silloin, kun perheen vanhemmista toinen tai molemmat ovat kotona.

Lapsen hoitopaikka pyritään järjestämään vanhempien toiveiden mukaisesti. Aina ei kuitenkaan ole mahdollista sijoittaa lasta haluttuun paikkaan esim. lähipäiväkoti on täynnä, jolloin kunta määrittelee parhaan mahdollisen muun hoitopaikan.

Kotiin tulee postitse kirjallinen päätös päivähoitopaikasta kaksi viikkoa ennen päivähoidon aloitusta. Mikäli perhe EI ota päivähoitopaikkaa vastaan, siitä tulee ilmoittaa varhaiskasvatuksen aluevastaavalle 5 vrk ennen hoidon aiottua alkamista.

 

Mistä päivähoitopaikkaa haetaan?

Päivähoitohakemuksia on saatavilla Keminmaan kunnan kunnanvirastolta/sivistystoimistosta sekä päivähoitoyksiköistä. Hakemuslomakkeen voi myös tulostaa.

HAKULOMAKE:   RTF   /   PDF

 

Hakemukset palautetaan:

Keminmaan kunta/Varhaiskasvatus

Kunnantie 3

94400 Keminmaa

 

Varhaiskasvatuksen palvelunumero: 040 180 1059

 

Esipetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittautuminen toimikaudeksi 2017-2018 on 1.2. - 10.2.2017


Ensi syksynä esiopetuksen aloittavat vuonna 2011 syntyneet lapset


Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi 1.1.2015 alkaen. Huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsi osallistuu vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsella on näin ollen oikeus maksuttomaan esiopetukseen oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna sekä silloin, kun koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella tai on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Keminmaan kunnassa esiopetusta järjestetään päiväkodeissa ja kouluissa. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivässä. Esiopetuksen haun yhteydessä samalla kaavakkeella voidaan hakea myös esiopetuksen lisänä tarvittavaa päivähoitoa. Päivähoitohakemukseen on liitettävä todistukset huoltajien tuloista, todistus opiskelusta ja lapsen mahdollisesta erityishoidon tarpeesta. Tuloliitteet tarvitaan vain, mikäli lapselle haetaan myös päivähoitoa esiopetuksen lisäksi. Esiopetus on maksutonta.

Ilmoittautumis-/hakukaavakkeita on saatavilla Keminmaan kunnan kunnanvirastolta/sivistystoimistosta sekä päivähoitoyksiköistä. Ilmoittautumiskaavakkeen voi myös tulostaa.

ILMOITTAUTUMIS- / HAKUKAAVAKE:  RTF   /   PDF

 

Kaavakkeet voi palauttaa päivähoito- tai esiopetusyksiköihin tai osoitteeseen:

 

Keminmaan kunta / Varhaiskasvatus
Kunnantie 3
94400 Keminmaa

 

Varhaiskasvatuksen puhelinnumero: 040 180 1059