Talouspalvelut

Talouspalvelut tuottaa kuntaorganisaation tarvitsemat sisäiset ja ulkoiset taloushallinnon
palvelut nopeasti, joustavasti ja laadukkaasti sekä huolehtii johtamista ja päätöksentekoa
tukevasta ajantasaisesta laskentatoimesta.

 

 

Talousjohtaja
Pirkko Kallaanvaara
puh. 040 573 9154

 

Tehtäväalueita

 • Laskentajärjestelmien kehittäminen ja ylläpito
 • Talous- ja toimintasuunnitelman laadinta
 • Talousarvion seuranta ja raportointra 
 • Kirjanpito
 • Tilinpäätös
 • Ostoreskontra 
 • Maanvuokrat
 • Kassanhallinta ja maksuliikenne
 • Myyntireskontra ja perintä
 • Otto- ja antolainaus
 • Hankintatoimi
 • Palkkahallinto

Kirjanpito, ostoreskontra, maanvuokrat ja perintä

 • Pääkirjanpitäjä (1.1. - 30.6.2017)
  Päivi Hietala
  puh. 040 672 0272
 • Kirjanpitäjä
  Tarja Kemppainen
  puh. 040 673 6774

Palkkahallinto

 • Palkkasihteeri
  Maarit Keskimaula
  puh. 040 831 7967
 • Palkkasihteeri
  Anneli Vuokila
  puh. 040 831 7951
 • Palkka/henkilöstösihteeri
  Aino-Maija Juusola
  puh. 040 641 1424

Maksuliikenne, laskutus, myyntireskontra ja perintä

 • Laskentasihteeri
  Maarit Kunnari
  puh. 040 831 8079