Viralliset ilmoitukset

Heinäkuu

17.7.2017  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta ilmoituksesta - Laurilan Romu, Topparit Oy
17.7.2017  Rakennustarkastajan ilmoitus, koskien lupahakemuksia, päätösten antopäivä 18.7.2017
17.7.2017  Alakemijoen kalastusalueen vuosikokous

Kesäkuu

28.6.2017  Hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi lähihoitajan 60 % toimen kotihoidossa
28.6.2017  Varhaiskasvatuksessa haettavana lastentarhanopettajan määräaikainen toimi (3903) ajalle 28.8.2017 - 31.5.2018
28.6.2017  Sivistystoimessa haettavana lukion matematiikan ja kemian lehtorin virka (3105) 2.10.2017 alkaen
22.6.2017  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien lupahakemuksia, päätösten antopäivä 26.6.2017
21.6.2017  Lapin ELY-keskuksen päätös lupa kalastaa kalastuslaista poiketen (KL 72 § ja 47 §, 66 §, asetus 1 §)
9.6.2017  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien lupahakemuksia, päätösten antopäivä 12.6.2017
9.6.2017  Julkipanoilmoitus: Suunnittelutarveratkaisu
7.6.2017  Haettavana kirjanpitäjän määräaikainen työsuhde ajalle 1.9.2017 - 31.12.2018
7.6.2017  Sivistystoimessa haettavana määräajaksi virkoja ja toimia
7.6.2017  Haettavana VARHAISKASVATUKSEN ALUEVASTAAVAN VIRKA (3003)
7.6.2017  Varhaiskasvatuksessa haettavana LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN SIJAISUUS (3510) ajalle 31.8.2017–30.8.2018 ja HOITAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI (3917) ajalle 14.8.2017-31.5.2018
7.6.2017  Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi määräajaksi ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEKIJÄN TOIMI (5501) ajalle 1.9.2017-31.8.2018
7.6.2017  Valtuuston kokous kunnanviraston valtuustosalissa torstaina 15.6.2017 klo 18.30
2.6.2017  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien lupahakemuksia, päätösten antopäivä 5.6.2017

Toukokuu

30.5.2017  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Erkki Kaarakan kunnallisvalitukseen
22.5.2017  Ympäristökatselmus 2017
19.5.2017  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien lupahakemuksia, päätösten antopäivä 22.5.2017
18.5.2017  Hyvinvointilautakunta julistaa uudelleen haettavaksi sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran ajalle 1.8.2017 – 31.12.2018
17.5.2017  Lassilan alueen asemakaava
16.5.2017  Nähtävillä oleva asemakaavaluonnos (Rajakangas)
10.5.2017  Sivistystoimessa haettavana lukion ja perusopetuksen äidinkielen lehtorin virka (3106) 8.8.2017 alkaen
10.5.2017  Varhaiskasvatuksessa haettavana lastentarhanopettajan toimi vuoropäiväkodin (3528) 1.8.2017 alkaen
2.5.2017  Lapin liiton ilmoitus MRL 63:n mukaisesti Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 viereille tulosta

Huhtikuu

28.4.2017  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien lupahakemuksia, päätösten antopäivä 2.5.2017
26.4.2017  Sivistystoimessa haettavana perusopetuksen ja lukion liikunnan ja terveystiedon lehtorin virka (3095) ja luokanopettajan virka (3012)
20.4.2017  MRL 133 § ja MRA 65 § mukaisesti ilmoitetaan, että KOy Keminmaan Järveläntie on jättänyt rakennuslupahakemuksen koskien vanhusten palvelukodin, laatikkovaraston ja varasto/jätetilan rakentamisesta osoitteeseen Järveläntie 7 94400 Keminmaa
13.4.2017  Valtuutetut ja varavaltuutetut kaudeksi 2017-2021
13.4.2017  Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja kokouksesta 12.4.2017
12.4.2017  Valtuuston kokous kunnanviraston valtuustosalissa maanantaina 24.4.2017 klo 18.00
10.4.2017  Tekninen lautakunta julistaa haettavaksi neljä siivoojan kokoaikaista tointa ja kiinteistöpalveluihin määräaikainen kiinteistönhoitaja
10.4.2017  Sivistyspalveluissa haettavana lukion ja perusopetuksen opinto-ohjauksen tuntiopettajan virka (3112) 8.8.2017 alkaen
10.4.2017  Perämeren kalastusalueen varsinaisen kokouksen pöytäkirja 4.4.2017
6.4.2017  Varhaiskasvatuksessa haettavana erityislastentarhanopettajan osa-aikainen (50%) toimi (3504) määräajalle 1.8.-31.12.2017

Maaliskuu

31.3.2017  Lapin ELY-keskuksen kuulutus päätöksestä, joka koskee pilaantuneen maa-alueen puhdistamista Keminmaan kunnassa
30.3.2017  Kuntavaalien 2017 ehdokaslistojen yhdistelmä
29.3.2017  Hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran ajalle 1.8.2017 – 31.12.2018
23.3.2017  Sivistystoimessa haettavana perusopetuksen erityisluokanopettajan määräaikainen virka (3091) ajalle 8.8.2017 - 2.6.2018 ja koulunkäyntiohjaajan osa-aikainen (28h/vko) toimi (3900) ajalle 9.8.2017 -2.6.2018
23.3.2017  Sivistystoimessa haettavana luokanopettaja virka (3055) sijoituspaikkana Pölhön koulu 8.8.2017 lukien ja luokanopettajan virka (3032) sijoituspaikkana Lassilan koulu 8.8.2017 lukien
21.3.2017  Sivistystoimessa haettavana perusopetuksen historian, uskonnon ja liikunnan päätoimisen tuntiopettajan virka määräajaksi ja perusopetuksen englannin ja ruotsin kielen määräaikainen tuntiopettajan virka
21.3.2017  Julkipanoilmoitus; poikkeusluvat 15.3.2017
20.3.2017  Lautiosaaren yhteisalueen osakaskunnan varsinaisen kokouksen pöytäkirja 16.3.2017
15.3.2017  Valtuuston kokous kunnanviraston valtuustosalissa torstaina 23.3.2017 klo 18.30
14.3.2017  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätösreferaatti koskien Anu Riestolan valitusta
13.3.2017  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevaan Soili Raution valitukseen
9.3.2017  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien lupahakemuksia, päätösten antopäivä 13.3.2017
7.3.2017  Keskusvaalilautakunnan kuulutus Kuntavaalit 2017
1.3.2017  Ehdotus Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristönsuojeluviranomaisen 1.8.2017 voimaantulevaksi taksaksi

Helmikuu

22.2.2017  Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittainen kumoaminen
22.2.2017  Matti Pasasen maa-ainesten ottolupahakemus Keminmaan kunnan Hietakankaalle tilalle Rovavaara 241-407-11-61
21.2.2017  Perämeren jätelautakunnan pöytäkirja 1/14.2.2017
20.2.2017  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien lupahakemuksia, päätösten antopäivä 21.2.2017
15.2.2017  Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset
15.2.2017  Yleisavustukset vuodelle 2017
15.2.2017  Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus koskien Erauksenojan luonnonravintolammikon toiminnan lopettamista
15.2.2017  Kuntavaalien 2017 ehdokasasettelu
9.2.2017  Haettavana pääkirjanpitäjän ja kirjanpitäjän työsuhteet
8.2.2017  Sivistystoimessa haettavana koulusihteerin määräaikainen toimi ajalle 20.2. - 5.3.2017
1.2.2017  Varhaiskasvatuspalveluissa haettavana Pölhön päiväkodin esiopetusryhmässä lastentarhanopettajan (3600) tehtävän vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 1.4–31.7.2017
1.2.2017  Sivistystoimessa haettavana koulukäyntiohjaajan osa-aikaisen (29h/vko) toimen (3620) sijaisuus ajalle 27.2.-7.5.2017

Tammikuu

26.1.2017  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Tapio Keskimaulan kunnallisasiaa koskevaan valitukseen
25.1.2017  Keminmaan kunnan kaavoituskatsaus 2017
25.1.2017  Valtuuston kokous kunnanviraston valtuustosalissa torstaina 2.2.2017 klo 18.30
24.1.2017  Morenia Oy hakee kaivosturvallisuuslupaa Oravakankaan kaivosalueelle
16.1.2017  Haettavana luokanopettajan viransijaisuus Kirkonmäen koululla
11.1.2017  Haettavana yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2017
11.1.2017  Sairaanhoitajan sijaisuus terveyskeskussairaalassa
2.1.2017  Hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi lastensuojelun perhetyöntekijän vakinaisen toimen 1.3.2017 alkaen

Joulukuu

22.12.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien lupahakemuksia, päätösten antopäivä 23.12.2016
19.12.2016  YSL:n 118 §:n mukaisen meluilmoituspäätöksen nähtävilläpito, Kemin ralli 2017 -kilpailu
16.12.2016  Julkipanoilmoitus; poikkeusluvat 14.12.2016
15.12.2016  Hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi johtavan lääkärin osa-aikaisen viran
14.12.2016  Hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi mielenterveysneuvolan sairaanhoitajan toimen sijaisuuden ajalle 1.1. - 31.12.2017
14.12.2016  Hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi terveydenhoitajan sijaisuuden 2.1. - 30.6.2017 äitiysneuvolaan
14.12.2016  Leipiön tuulivoimapuiston laajennuksen yleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto nähtäville
13.12.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien lupahakemuksia, päätösten antopäivä 14.12.2016
9.12.2016  Outokumpu Chrome Oy, Kemin kaivoksen hakemus betoniaseman sijoittamisesta kaivospiirin alueelle, Keminmaa
7.12.2016  Valtuuston kokous kunnanviraston valtuustosalissa torstaina 15.12.2016 klo 13.00
7.12.2016  Keminmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on siirtänyt hylätyn ajoneuvon Viheriäläntieltä Lautiosaaresta
7.12.2016  Perämeren jätelautakunnan jätetaksa
7.12.2016  Perämeren jätelautakunnan pöytäkirja 5/29.11.2016

Marraskuu

30.11.2016  Laurilan Romu, Topparit Oy:n ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen
28.11.2016  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös - valitus kaivoslain (621/2011) kaivoslupaa koskevassa asiassa
24.11.2016  Haettavana psykiatrisen sairaanhoitajan vakinainen toimi mielenterveysneuvolassa
15.11.2016  Haettavana laitosapulaisen määräaikainen toimi ajalle 2.1.2017 - 31.12.2018
11.11.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, päätösten antopäivä 14.11.2016
10.11.2016  Haettavana pääkirjanpitäjän työsuhde
4.11.2016  Ajoneuvon siirto
3.11.2016  Matti Pasasen maa-aineslain mukainen ottolupahakemus hiekan ja soran ottamiseksi Keminmaan kunnan Hietakankaalta tilalta Rovavaara 241-407-11-61
1.11.2016  Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonnan maksutaksa

Lokakuu

31.10.2016  Päätös Elijärvi -kaivospiirin pohjoispuolisten apualueiden muuttaminen kaivosalueeksi
28.10.2016  Pekka Kaupin valitus vettymishaitasta yms., Keminmaa
28.10.2016  Raija Kokkosen valitus rajaojasta, Keminmaa
28.10.2016  Valtuuston kokous kunnanviraston valtuustosalissa torstaina 10.11.2016 klo 18.30 alkaen
28.10.2016  Kemin Ajotilaus Oy:n ympäristölupa Tornion kaupungissa kiinteistöllä Rääsä 851-413-10-18
24.10.2016  Kemin Ajotilaus Oy:n maa-ainesten ottolupahakemus Keminmaan Hietakankaalle määräaloille tiloista Koivukoski 241-402-11-14 ja Ylikangas 241-402-11-16
24.10.2016  Kemin Ajotilaus Oy:n maa-ainesten ottolupahakemus Keminmaan Saarenkylänkankaalle tilalle KTK-Kestilä 241-406-20-44
24.10.2016  Kemin Ajotilaus Oy:n maa-ainesten ottolupahakemus Keminmaan Tuhkamaahan määräalalle tilasta Pasanen 241-406-37-26
21.10.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, päätösten antopäivä 24.10.2016
17.10.2016  Rajakankaan alueen asemakaavan vireilletulo ja Lassilan alueen asemakaavamuutosehdotus
14.10.2016  Varhaiskasvatuksessa haettavana hoitajan määräaikainen toimi (3518)
14.10.2016  Julkipanoilmoitus; poikkeusluvat 12.10.2016
6.10.2016  Kemin sellutehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen sekä kuivaus- ja kaasulaitoksen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Kemi
6.10.2016  Veitsiluodon tehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kemi, Keminmaa ja Simo
6.10.2016  Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta, Keminmaa

Syyskuu

29.9.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, päätösten antopäivä 30.9.2016
23.9.2016  Betoniaseman sijoittaminen kaivospiirin alueelle, ympäristöluvan hakijana Outokumpu Chrome Oy Kemin kaivos
23.9.2016  Kemin Ajotilaus Oy:n ympäristölupa louheen, soran ja kiven murskaamiselle ja seulonnalle sekä kierrätysasfaltin murskaukselle kiinteistöllä 241-406-37-26 Pasanen
22.9.2016  Sivistystoimessa haettavana luokanopettajan määräaikainen virka (3401) ajalle 3.10. - 21.12.2016
21.9.2016  Kemin Ajotilaus Oy:n ympäristölupa Tuhkamaahan koskien louheen, soran ja kiven murskaamista ja seulontaa sekä kierrätysasfaltin murskausta kiinteistöllä 241-406-37-26 Pasanen
19.9.2016  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös tilapäisen valiokunnan asettamista koskevaan kunnallisvalitukseen
19.9.2016  Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuulutus päätöksen antamisesta koskien kvartsin louhintaa ja murskausta Oravakankaan kaivosalueella
19.9.2016  Keminmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on siirtänyt hylätyn ajoneuvon
19.9.2016  Ympäristöministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Tukesin tiedote lämpökaivoihin toimitettu väärää lämmönsiirtonestettä - nesteen vaihtamisesta ohjeet
14.9.2016  Tukes - Kaivoslupahakemus Outokumpu Chrome Oy
12.9.2016  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Lupa kalastaa kalastuslaista poiketen (KL 72 § ja 47 §, 66 §, asetus 1 §
12.9.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, antopäivä 13.9.2016
5.9.2016  Lapin ELY-keskuksen päätös; Lupa kalastaa kalastusasetuksesta poiketen, hakijana Perämeren kalastusalue
5.9.2016  Lapin ELY-keskuksen päätös; Lupa kalastaa kalastuslaista poiketen, hakijana Ala-Kemijoen kalastusalue, Keski-Kemijoen kalastusalue ja Sodankylän kalastusalue
2.9.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, päätösten antopäivä 5.9.2016
1.9.2016  Kutsuntakuulutus
1.9.2016  Kuuleminen ympäristöministeriön ehdotuksesta valtioneuvoston päätökseksi eräistä Euroopan unionin Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotukseen ja ilmoitukseen liitettävistä alueista

Elokuu

24.8.2016  Valtuuston kokous kunnanviraston valtuustosalissa torstaina 1.9.2016 klo 18.30 alkaen
15.8.2016  Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava
12.8.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, antopäivä 15.8.2016
12.8.2016  Kemin Ajotilaus Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupahakemuksen tilalle Pasanen 241-406-37-26 Keminmaan Tuhkamaassa
10.8.2016  Varhaiskasvatuksessa haettavana lastentarhanopettajan toimi, lastentarhanopettajan toimen sijaisuus ja hoitajan määräaikaisen toimen sijaisuus
9.8.2016  Varhaiskasvatuksessa haettavana perhepäivähoitajan toimen (3580) sijaisuus

Heinäkuu

29.7.2016  Outokumpu Chrome Oy:n Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valitus, joka koskee Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöstä 38/2016/1
29.7.2016  Ala-Kemijoen kalastualueen vuosikokouksen pöytäkirja 16.6.2016
19.7.2016  Simon Leipiön tuulivoimapuiston laajennuksen yhteysviranomaisen lausunto
19.7.2016  Hyvivointilautakunta julistaa haettavaksi toimintaterapeutin toimen
19.7.2016  Hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi kouluterveydenhoitajan osa-aikaisen 44% toimen
8.7.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus lupahakemusta koskevan päätöksen antamisesta
1.7.2016  Perämeren jätelautakunnan pöytäkirja 3 / 30.6.2016
1.7.2016  Lupa kalastaa kalastuslaista poiketen (KL 47 §)

Kesäkuu

30.6.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, antopäivä 1.7.2016
28.6.2016  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevaan Liedakkalan koulun vanhempainyhdistys ry:n valitukseen, Keminmaan valtuuston päätös 13.4.2015 § 33
28.6.2016  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevaan Liedakkalan koulun vanhempainyhdistys ry:n valitukseen, Keminmaan valtuuston päätös 10.12.2015 § 90
28.6.2016  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevaan Liedakkalan koulun vanhempainyhdistys ry:n valitukseen, Keminmaan valtuuston päätös 10.11.2014 § 103
27.6.2016  Kemin Ajotilaus Oy on jättänyt maa-aineslain mukaisen ottolupahakemuksen hiekan ja soran ottamiseksi Keminmaan kunnan Hirmulan kylän Hietakankaalta tiloilta Koivukoski 241-402-11-14 ja Ylikangas 241-402-11-16
27.6.2016  Meri-Lapin ympäristöpalveluiden päätös koskien ympäristöluvan myöntämistä Destia Oy:lle Keminmaan Tuhkamaahan tilalla 241-406-63-1 Männikkö
22.6.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, antopäivä 23.6.2016
22.6.2016  Meri-Lapin ympäristöpalveluiden julkipanoilmoitus koskien Destia Oy:n ympäristölupaa Tuhkamaassa
17.6.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, antopäivä 20.6.2016
16.6.2016  Julkipanoilmoitus; poikkeusluvat 14.6.2016
10.6.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, antopäivä 13.6.2016
8.6.2016  Varhaiskasvatuksessa haettavana hoitajan toimi 1.10.2016 alkaen ja hoitajan määräaikaisen toimen sijaisuus ajalle 1.9.2016 - 31.5.2017
8.6.2016  Varhaiskasvatuksessa haettavana hoitoapulaisen määräaikainen toimi ajalle 15.8.2016 - 31.5.2017
8.6.2016  Sivistystoimessa haettavana määräajaksi virkoja; lukion ja perusopetuksen äidinkielen lehtorin viran sijaisuus, perusopetuksen erityisluokanopettajan viran sijaisuus ja luokanopettajan viran opintovapaan sijaisuus
8.6.2016  Valtuuston kokous kunnanviraston valtuustosalissa torstaina 16.6.2016 klo 18.30 alkaen
6.6.2016  Kemin Ajotilaus Oy:n maa-aineslain mukainen ottolupahakemus hiekan ja soran ottamiseksi sekä kalliokiviaineksen louhimiseksi Keminmaan kunnan Lautiosaaren kylän Tuhkamaasta määräalalta tilasta Pasanen 241-406-37-26
3.6.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, antopäivä 3.6.2016

Toukokuu

26.5.2016  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kaivoslain (621/2011) perusteella 24.5.2016 hyväksynyt T Maijala Oy:n varausilmoituksen, Keminmaa, Tervola
25.5.2016  Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus; Jätteidenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Laurilan Romu, Topparit Oy
23.5.2016  Sivistystoimessa haettavana Keminmaan lukion venäjän kielen sivutoimisen tuntiopettajan määräaikainen virka (3400) ajalle 10.8.2016 - 4.6.2017
19.5.2016  Julkipanoilmoitus; poikkeusluvat 18.5.2016
19.5.2016  Ympäristökatselmus 2016
19.5.2016  Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös kaivosluvan myöntämisestä Oravakankaalle, hakija Morenia Oy
17.5.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, antopäivä 18.5.2016
17.5.2016  Haettavana perusopetuksen ja lukion englannin ja ranskan kielen lehtorin virka (3083) 9.8.2016 alkaen
16.5.2016  Kemin Ajotilaus Oy:n ympäristölupahakemus Keminmaan Saarenkylänkankaalla tilalla 241-406-20-44 KTK-Kestilä
16.5.2016  Haettavana terveyskeskushammaslääkärin virka
13.5.2016  Sivistystoimessa haettavana määräajaksi virkoja ja toimi
12.5.2016  Haettavana yksityisteiden kesäkunnossapitoavustukset
11.5.2016  Julkipanoilmoitus; poikkeusluvat 6.4.2016
11.5.2016  Haettavana etsivä nuorisotyöntekijän toimi 1.9.2016 alkaen (vakituinen) ja etsivä nuorisotyöntekijän toimi (määräaikainen) ajalle 1.9.2016 - 31.8.2017
11.5.2016  Varhaiskasvatuksessa haettavana lastentarhanopettajan määräaikainen toimi (3903) ajalle 10.8.2016 - 31.5.2017
9.5.2016  Kemin Ajotilaus Oy on jättänyt maa-aineslain mukaisen ottolupahakemuksen kalliokiviaineksen louhimiseksi kunnan Lautiosaaren kylän Saarenkylänkankaalta tilalta KTK-Kestilä 241-406-20-44
6.5.2016  Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus koskien eläinsuojan lupamääräysten tarkistamista
3.5.2016  Valtuuston kokous kunnanviraston valtuustosalissa torstaina 12.5.2016 klo 18.30 alkaen
2.5.2016  Perämeren kalastusalueen varsinaisen kokouksen pöytäkirja 21.4.2016

Huhtikuu

22.4.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, antopäivä 25.4.2016
20.4.2016  Sivistystoimessa haettavana luokanopettajan (3018) viransijaisuus ajalle 10.8.2016 - 25.5.2017
19.4.2016  Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus; Kvartsin kaivaminen, louhinta ja murskaus Oravakankaan kaivosalueella
19.4.2016  Sivistystoimessa haettavana perusopetuksen ja lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtorin virka (3094)
19.4.2016  Sivistystoimessa haettavana perusopetuksen englannin ja ruotsin kielen määräaikainen tuntiopettajan virka (3403) ajalle 9.8.2016 - 3.6.2017
18.4.2016  Varhaiskasvatuksessa haettavana erityislastentarhanopettajan osa-aikainen toimi
15.4.2016  YVA-kuulutus; Simon Leipiön tuulivoimapuistohankkeen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointimenettely
12.4.2016  Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuulutus päätöksen antamisesta koskien turkismuokkaamon ja nahanjalostamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista, hakija Kemin Nahkatarvike Oy
4.4.2016  Lautiosaaren yhteisalueen osakaskunnan varsinaisen kokouksen pöytäkirja 31.3.2016
1.4.2016  Haetaan projektipäällikköä ja työnsuunnittelijaa EST-Keminmaa projektiin
1.4.2016  Haetaan palkka/henkilöstösihteeriä määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.6.2016 - 31.12.2018

Maaliskuu

31.3.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, antopäivä 1.4.2016
31.3.2016  Haettavana kiinteistönhoitajan määräaikainen toimi
31.3.2016  Haettavana lähihoitajan sijaisuus kehitysvammapalveluissa ajalle 22.4.2016 - 1.3.2017
31.3.2016  Haettavana lastensuojelun perhetyöntekijän määräaikainen toimi ajalle 1.7. - 31.12.2016
30.3.2016  Haettavana 1-2 puistotyöntekijän määräaikaista tointa
29.3.2016  Destia Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen koskien kallion louhintaa ja murskausta sekä puretun päällysteen välivarastointia ja murskausta Tuhkamaassa tilalla 241-406-63-1 Männikkö
29.3.2016  Perämeren jätelautakunnan pöytäkirja 2/22.3.2016
24.3.2016  Destia Oy on jättänyt maa-aineslain mukaisen ottolupahakemuksen kiviaineksen ottamiseksi Keminmaan kunnan Tuhkamaasta tilalta Männikkö 241-406-63-1
23.3.2016  Keminmaan kunnan kaavoituskatsaus 2016
22.3.2016  Haettavana psykiatrisen sairaanhoitajan vakinainen toimi mielenterveysneuvolassa
21.3.2016  Meri-Lapin ympäristöpalveluiden kuulutus koskien Meri-Lapin Vesi Oy:n ympäristölupaa
18.3.2016  Haettavana terveyskeskushammaslääkärin viransijaisuus ajalle 15.4. - 31.8.2016
17.3.2016  Kemin kaivoksen rikastushiekka- ja selkeytysaltaiden typpiselvitys
17.3.2016  Kemin kaivoksen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman päivittäminen
16.3.2016  Meri-Lapin ympäristöpalveluiden julkipanoilmoitus koskien Meri-Lapin Vesi Oy ympäristölupaa vesilaitoksen purkamisessa syntyvän betoni- ja tiilijäteen murkaamiseen ja hyödyntämiseen tiloilla 241-406-71-182, 241-406-71-44 ja 241-406-71-45
15.3.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, joiden antopäivä on 16.3.2016
3.3.2016  Uitonpirtin alueen asemakaavamuutos on saanut lainvoiman
3.3.2016  Valtuuston kokous kunnanviraston valtuustosalissa torstaina 17.3.2016 klo 18.30 alkaen
2.3.2016  Meri-Lapin ympäristöpalveluiden kuulutus koskien KOy Keminmaan Järventaustantie 33 jättämää poikkeuslupahakemusta kehitysvammaisten palvelukodin rakentamisesta
1.3.2016  Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuulutus päätöksen antamisesta koskien Kemin kaivoksen rikastushiekka-altaan 7 korottaminen sekä asfaltti- ja betonijätteen varastointia

Helmikuu

26.2.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, joiden antopäivä on 29.2.2016
26.2.2016  Ilmoitus asiakirjan nähtäville asettamisesta koskien ympäristönsuojelulain (527/2014) 101 §:n mukaisen valtioneuvoston päätöksen muuttamista
26.2.2016  Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuulutus koskien vesilain mukaista päätöstä Akkunusjoen sillan rakennustöiden määräajan jatkamisesta
22.2.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, joiden antopäivä on 23.2.2016
16.2.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, joiden antopäivä on 17.2.2016
15.2.2016  Lapin ELY-keskuksen päätös koskien ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista yksittäistapauksessa; hankkeesta vastaava Fingrid Oyj
4.2.2016  Varhaiskasvatuspalveluissa Pölhön päiväkodin esiopetusryhmässä haettavana lastentarhanopettajan tehtävän vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 28.3. - 24.7.2016
3.2.2016  Vuoden 2016 asuntojen korjaus- ja energia-avustusten haku
1.2.2016  Perämeren jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset
1.2.2016  Perämeren jätelautakunnan jätetaksa
1.2.2016  Perämeren jätelautakunnan pöytäkirja 1/26.1.2016

Tammikuu

29.1.2016  Meri-Lapin ympäristölautakunnan julkipano koskien Laila Koskimäen oikaisuvaatimusta Tuomo Koskimäen rakennusluvasta 2015-026, Keminmaa
26.1.2016  Juha Tasalan ympäristöluvan siirtäminen Sakari Tasalalle
25.1.2016  Ympäristöministeriö on vahvistanut 13.1.2016 Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan
25.1.2016  Meri-Lapin Vesi Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupahakemuksen koskien vanhan vesilaitoksen purkamisen yhteydessä syntyvän betoni- ja tiilijätteen murskaamista ja hyödyntämistä Keminmaan Lautiosaaressa
21.1.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, joiden antopäivä on 22.1.2016
19.1.2016  Valtuuston kokous kunnanviraston valtuustosalissa tiistaina 26.1.2016 klo 18.30 alkaen
18.1.2016  Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista kuuleminen
18.1.2016  Kemin Ajotilaus Oy:n ympäristölupahakemus koskien kallion louhintaa, murskausta, louheen varastointia, kuormausta, käsittelyä ym. Tornion kaupungin Kaakamon kylässä tilalla Rääsä 851-413-10-18
14.1.2016  Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuulutus vesilain mukaisesta lupahakemuksesta koskien Akkunusjoen sillan rakennustöiden määräajan jatkamista
11.1.2016  Lassilan alueen asemakaavan muutoksen vireilletuloilmoitus
5.1.2016  Keminmaan sivistyslautakunnan päätös 25.6.2014 § 118, Opetusryhmän perustaminen Saava Oy:n tiloihin lukuvuodeksi 2014-2015

Joulukuu

21.12.2015  Haettavana kotikuntoutukseen fysioterapeutti, toimintaterapeutti tai lähihoitaja osaamisalana kuntoutus
21.12.2015  Haettavana päiväkeskusohjaajan määräaikainen toimi
21.12.2015  Maa- ja metsätalousministeriön päätös tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksymisestä
21.12.2015  Kemin Ajotilaus Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupahakemuksen koskien kiviaineksen murskausta ja seulomista Keminmaan Saarenkylänkankaalla tilalla 241-406-69-215 Tasala
18.12.2015  Keminmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on siirtänyt hylätyn ajoneuvon, harmaa Mercedes
18.12.2015  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Sirkka-Liisa Rotosen kunnallisasiaa koskevaan valitukseen
16.12.2015  Yhteysviranomaisen lausunto; Simon Leipiön tuulivoimapuiston laajennuksen arviointiohjelma
15.12.2015  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, joiden antopäivä on 16.12.2015
14.12.2015  Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, ilmoituksen tekijänä Kemin Urheiluautoilijat ry
11.12.2015  Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuulutus päätöksen antamisesta koskien selvitystä Kemi-Tornion lentoaseman glykolivesien aiheuttaman ympäristökuormituksen vähentämismahdollisuuksista
10.12.2015  Tukesin päätös malminetsintäluvan myöntämisestä Morenia Oy:lle alueelle Juokuanvaara II
10.12.2015  Tukesin päätös malminetsintäluvan myöntämisestä Morenia Oy:lle alueelle Juokuanvaara I
10.12.2015  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, joiden antopäivä on 11.12.2015
3.12.2015  Vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmat nähtävänä
3.12.2015  Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma nähtävänä
2.12.2015  Kutsu valtuuston kokoukseen torstaina 10.12.2015 klo 14.00 alkaen
1.12.2015  Keminmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on siirtänyt hylätyn ajoneuvon punainen WV Perukantieltä

Marraskuu

24.11.2015  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevaan Petteri Kantolan valitukseen
24.11.2015  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, joiden antopäivä on 25.11.2015
20.11.2015  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, joiden antopäivä on 23.11.2015
19.11.2015  Keminmaan kunta hakee määräaikaiseen työsuhteeseen projektinjohtaja - valvojaa
18.11.2015  Teiden talvikunnossapito sekä vuoden 2016 talviaurausavustusten hakeminen
10.11.2015  Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Lapissa
4.11.2015  Kutsu valtuuston kokoukseen torstaina 12.11.2015 klo 18.30 alkaen
3.11.2015  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, joiden antopäivä on 4.11.2015

Lokakuu

27.10.2015  Jätetaksan ja jätehuoltomääräysten päivittäminen
26.10.2015  Perämeren jätelautakunnan pöytäkirja 1/20.10.2015
21.10.2015  Keminmaan kunnanhallituksen alustavasti hyväksymä 25.9.2015 päivätty Keminmaan kunnan Uittopirtin alueen, kortteli 1004 ja puistoalueet -asemakaavamuutoksen ehdotusmateriaali
21.10.2015  Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lupapäätös koskien Raimo Kannon eläinsuojan ympäristölupaa
21.10.2015  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto kuuluttaa kaivoslain 40 §:n nojalla Morenia Oy:n malminetsintälupahakemuksen lupa-alueelle Juokuanvaara II
21.10.2015  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto kuuluttaa kaivoslain 40 §:n nojalla Morenia Oy:n malminetsintälupahakemuksen (jatkoaika) lupa-alueelle Juokuanvaara I
19.10.2015  Leipiön tuulivoimapuiston laajennuksen osayleiskaava vireille
19.10.2015  Vesihuoltoavustukset yhdyskuntien vedenhankintaa ja viemäröintiä sekä vesien ja meren hoidon suunnitelmien mukaisten vesihuoltohankkeiden avustamista varten
16.10.2015  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, joiden antopäivä on 16.10.2015
8.10.2015  Asevelvollisten kutsunnat Lapin aluetoimiston alueella vuonna 2015
2.10.2015  Meri-Lapin ympäristöpalveluiden kuulutus koskien Mikko Meskuksen jättämää poikkeuslupahakemusta koskien autonosien varastointia ja varastointialueen aitaamista osoitteessa Mestarintie 4

Syyskuu

21.9.2015  Keminmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on siirtänyt hylätyn ajoneuvon
21.9.2015  Länsi-Lapin maakuntakaava on vahvistettu
15.9.2015  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, joiden antopäivä on 16.9.2015
11.9.2015  Simon Leipiön tuulivoimapuistohankkeen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointimenettely
10.9.2015  Lea Kiviahon pk. hakee lupaa maa-ainesten ottamiseen Keminmaan kunnan Luikosta tilalta Tuomela RN:o 26:13 (241-404-26-13)
10.9.2015  Jarno Tasala hakee lupaa maa-ainesten ottamiseen Keminmaan kunnan Lautiosaaren kylästä tilalta Akkunus RN:o 4:75 (241-406-4-75)
8.9.2015  Kutsu valtuuston kokoukseen torstaina 17.9.2015 klo 18.30 alkaen
3.9.2015  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, joiden antopäivä on 4.9.2015
1.9.2015  Suomen metsäkeskus - OTSO Metsäpalvelut on jättänyt maa-aineslain mukaisen ottolupahakemuksen soran ja soramoreenin ottamiseksi Keminmaan kunnan Pykälästä tilalta Kivikko RN:o 14:32

Elokuu

28.8.2015  Sivistystoimessa haettavana luokanopettajan määräaikainen virka, Kirkonmäen koulu
27.8.2015  Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi etsivä nuorisotyöntekijä ajalle 1.10.2015 - 31.8.2016
27.8.2015  Kemin Ajotilaus Oy:n maa-ainesten ottamislupa Keminmaan kunnan Hieta -nimisellä tilalla Hietakankaalla kiinteistöllä 241-402-11-35
26.8.2015  Tapojärvi Oy:n maa-ainesten ottamisluvan jatkaminen Keminmaan kunnan Tuhkamaassa tilalla Tapojärvi 241-406-28-73
25.8.2015  M&S Tirkkonen Ky on jättänyt maa-aineslain mukaisen ottolupahakemuksen soran ja hiekan ottamiseksi Liedakkalan kylän Korkiamaasta tilalta Korkeamaa RN:o 34:25
17.8.2015  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös valitukseen kaivoslain mukaista valtausoikeutta koskevassa asiassa
13.8.2015  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, joiden antopäivä on 14.8.2015
13.8.2015  Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kuulutus kaivoslupahakemuksesta kuulemisesta koskien Oravakangas -kaivosalueen perustamista
5.8.2015  Hyvinvointipalveluissa on haettavana päiväkeskusohjaajan toimi
4.8.2015  Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus koskien Kemin kaivoksen rikastushiekka-altaan 7 korottamista, ympäristöluvan hakija Outokumpu Chrome Oy
3.8.2015  Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus koskien Raimo Kannon eläinsuojan ympäristölupaa
3.8.2015  Meri-Lapin ympäristöpalveluiden kuulutus koskien Heikki Mäkipörhölän maa-aineslupahakemusta

Heinäkuu

10.7.2015  Rakennustarkastajan ilmoitus lupahakemuksia koskevista päätöksistä 10.7.2015
3.7.2015  Rakennustarkastajan ilmoitus lupahakemuksia koskevista päätöksistä 6.7.2015
3.7.2015  RP-Louhinnan lupahakemus räjähteiden pysyvään varastointiin tilalle Takala
2.7.2015  Erityisluokanopettajan määräaikaisen viran hakuajan jatkaminen
1.7.2015  Kemin kaivoksen yhteydessä olevan kemiittiaseman ympäristölupa

Kesäkuu

30.6.2015  Haettavana lukion matematiikan ja kemian lehtorin viransijaisuus
26.6.2015  Erityislastentarhanopettajan osa-aikaisen toimen hakuaikaa on jatkettu
26.6.2015  Rakennustarkastajan ilmoitus lupahakemuksia koskevista päätöksistä 29.6.2015
26.6.2015  Varhaiskasvatuksessa haettavana perhepäivähoitajan toimet
18.6.2015  Rakennustarkastajan ilmoitus lupahakemuksia koskevista päätöksistä 18.6.2015
18.6.2015  Meri-Lapin ympäristöpalveluiden kuulutus koskien vanhan vedenpuhdistamon purkamista Lautiosaaren kylässä
16.6.2015  Sivistystoimessa haettavana perusopetuksen erityisluokanopettajan virka ja koulunkäyntiohjaajan osa-aikainen toimi
16.6.2015  Kutsu valtuuston kokoukseen torstaina 25.6.2015 klo 18.30 alkaen
16.6.2015  Varhaiskasvatuksessa haettavana lastentarhanopettajan määräaikainen toimi
9.6.2015  Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta Alapaakkolan kylässä
8.6.2015  Rakennustarkastajan ilmoitus lupahakemuksia koskevista päätöksistä 8.6.2015
8.6.2015  Nähtävillä oleva asemakaavan muutosluonnos
1.6.2015  Rakennustarkastajan ilmoitus lupahakemuksia koskevista päätöksistä 2.6.2015
1.6.2015  Ala-Kemijoen kalastusalueen vuosikokouksen pöytäkirja 29.4.2015

Toukokuu

28.5.2015  Kemin Ajotilaus Oy:n maa-aineslain mukainen ottolupahakemus Hirmulan kylän Hietakankaalta
26.5.2015  Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuulutus päätöksen antamisesta koskien hakemusta koetoimintarakenteiden jättämiseksi Kemin kaivoksen rikastushiekka-alueelle ja hyödyntämiseksi osana maisemointia
22.5.2015  Rakennustarkastajan ilmoitus lupahakemuksia koskevista päätöksistä 25.5.2015
22.5.2015  Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta Koroistenkylässä
22.5.2015  Morenia Oy:n maa-ainesten ottamislupa
20.5.2015  Varhaiskasvatuksessa haettavana erityislastentarhanopettajan osa-aikainen toimi
20.5.2015  Sivistystoimessa haettavana virkoja
20.5.2015  Seipimäki-Tikkalan tuulivoimapuisto, Simo, YVA-menettely, arviointiselostus, yhteysviranomaisen lausunto
13.5.2015  Kemijärven säännöstelyn vaarantorjuntatoimet kevään 2015 tulvan aikana
11.5.2015  Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus koskien selvitystä Kemi-Tornion lentoaseman glykolivesien aiheuttaman ympäristökuormituksen vähentämismahdollisuuksista
11.5.2015  Ympäristökatselmus 2015
8.5.2015  Rakennustarkastajan ilmoitus lupahakemuksia koskevista päätöksistä 8.5.2015
4.5.2015  Perämeren kalastusalueen varsinaisen kokouksen pöytäkirja 16.4.2015

Huhtikuu

27.4.2015  Rakennustarkastajan ilmoitus lupahakemuksia koskevista päätöksistä 27.4.2015
27.4.2015  Uitonpirtin asemakaavan muutoksen vireilletulo
22.4.2015  Rakennustarkastajan ilmoitus lupahakemuksia koskevista päätöksistä 22.4.2015
16.4.2015  Vaasan hallinto-oikeuden päätös Timo Kallion valitukseen ympäristölupa-asiassa
16.4.2015  Varhaiskasvatuksessa haettavana hoitoapulaisen toimi
15.4.2015  Sivistystoimessa haettavana perusopetuksen englannin ja ruotsinkielen lehtorin sekä perusopetuksen tekstiilityön tuntiopettajan virat
14.4.2015  Varhaiskasvatuksessa haettavana lastentarhanopettajan toimi
14.4.2015  Meri-Lapin ympäristöpalveluiden kuulutus koskien Keminmaan Autojussi Oy:n ympäristölupahakemusta
13.4.2015  Rakennustarkastajan ilmoitus lupahakemuksia koskevista päätöksistä 13.4.2015
8.4.2015  Päätös Rantakarilan luonnonsuojelualueen perustamisesta
1.4.2015  Kutsu valtuuston kokoukseen maanantaina 13.4.2015 klo 18 alkaen

Maaliskuu

31.3.2015  Kunnan sivistystoimessa on haettavana virkoja
26.3.2015  Lautiosaaren yhteisalueen osakaskunnan varsinaisen kokouksen pöytäkirja 24.3.2015
16.3.2015  Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitukseen ojitusta koskevassa vesitalousasiassa
13.3.2015  Rakennustarkastajan ilmoitus lupahakemuksia koskevista päätöksistä 16.3.2015
13.3.2015  Teiden talvikunnossapito sekä vuoden 2015 talviaurausavustusten hakeminen
11.3.2015  Eduskuntavaalit 2015
9.3.2015  Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus; Turkismuokkaamon ja nahanjalostuslaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

Helmikuu

27.2.2015  Rakennustarkastajan ilmoitus lupahakemuksia koskevista päätöksistä 27.2.2015
27.2.2015  Haettavana siivoojan osa-aikainen toimi
26.2.2015  Jatkettu hakuaikaa koskien erityislastentarhanopettajan tointa
26.2.2015  Keminmaan Vuokra-asunnot Oy:n tarjouspyyntö vakuutuspalveluista
26.2.2015  Keminmaan Vuokra-asunnot Oy:n tarjouspyyntö kiinteistöjen jätekuljetuksista
25.2.2015  Pöytäkirja 21.2.2015 Lautiosaaren yhteisalueen hoitokunnan kokouksesta
23.2.2015  Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus, hakijana Outokumpu Chrome Oy, Kemin kaivos
20.2.2015  Kemin, Keminmaan ja Simon kuntaliitossopimukset nähtävillä 22.2. - 23.3.2015
18.2.2015  Kutsu valtuuston kokoukseen torstaina 26.2.2015 klo 18.30 alkaen
12.2.2015  Lapin ELY-keskuksen päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta Keminmaan kunnan Hirmulan kylään

Tammikuu

21.1.2015  Kutsu valtuuston kokoukseen torstaina 29.1.2015 klo 18.30 alkaen
20.1.2015  Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta koskien Kemi Rallia 2015
15.1.2015  Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi
15.1.2015  Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistojen ympäristönvaikutusten arviointimenettely
12.1.2015  Rakennustarkastajan ilmoitus lupahakemuksia koskevista päätöksistä 13.1.2015
9.1.2015  Avoinna suuhygienistin toimi
7.1.2015  Varhaiskasvatuksessa haettavana erityislastentarhanopettajan toimi

Joulukuu

30.12.2014  Morenia Oy:n maa-ainesten ottolupa
30.12.2014  Napapiirin Kuljetus Oy:n maa-ainesten ottolupa
19.12.2014  Rakennustarkastajan ilmoitus lupahakemuksia koskevista päätöksistä 19.12.2014
18.12.2014  Sivistystoimessa haettavana koulunkäyntiohjaajan toimen sijaisuus
18.12.2014  Meri-Lapin ympäristölautakunta on myöntänyt ympäristöluvan Juha Tasalalle lihatuotannon harjoittamiseen ja toiminnan laajentamiseen Keminmaan Puukkokummussa
17.12.2014  Meri-Lapin ympäristöpalveluiden julkipanoilmoitus koskien Juha Tasalan ympäristölupaa
15.12.2014  Rakennustarkastajan ilmoitus lupahakemuksia koskevista päätöksistä 16.12.2014
15.12.2014  Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava
11.12.2014  Varhaiskasvatuksessa haettavana hoitoapulaisen toimi
4.12.2014  Lapin ELY-keskus on julistanut Keminmaan kunnan Alapaakkolan kylässä sijaitsevan n. 3,93 ha:n suuruisen määräalan rauhoitetuksi luonnonsuojelulain nojalla
3.12.2014  Perämeren jätelautakunnan uudet jätemaksut tulevat voimaan 1.1.2015
3.12.2014  Kutsu valtuuston kokoukseen torstaina 11.12.2014 klo 14 alkaen
2.12.2014  Rakennustarkastajan ilmoitus lupahakemuksia koskevista päätöksistä 3.12.2014

Marraskuu

28.11.2014  Hyvinvointilautakunnan avoimet työpaikat
28.11.2014  Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuulutus päätöksen antamisesta koskien eläinsuojan ympäristölupaa
27.11.2014  Erityisvarhaiskasvatuksessa haettavana hoitoapulaisen vakituinen toimi (2 paikkaa)
25.11.2014  Perämeren jätelautakunnan pöytäkirja 3/21.11.2014
21.11.2014  Rakennustarkastajan ilmoitus lupahakemuksia koskevista päätöksistä 24.11.2014
20.11.2014  Haettavana peruskoulun englannin ja ruotsin kielen määräaikaisen tuntiopettajan virka
19.11.2014  Tarjouksia pyydetään kansanhiihtolatujen ja moottorikelkkareittien kunnostamisesta talvikausiksi 2015-2016
14.11.2014  Sivistystoimessa haettavana luokanopettajan viransijaisuus Pölhön koululla
5.11.2014  Kuuleminen Pohjaset Kiinteistöpalvelu Oy:n jättämästä rakennuslupahakemuksesta
3.11.2014  Haettavana lastentarhanopettajan toimi

Lokakuu

31.10.2014  Rakennustarkastajan ilmoitus lupahakemuksia koskevista päätöksistä 31.10.2014
30.10.2014  Kutsu valtuuston kokoukseen ma 10.11.2014 klo 18.30 alkaen
23.10.2014  Rakennustarkastajan ilmoitus lupahakemuksia koskevista päätöksistä 24.10.2014
22.10.2014  Meri-Lapin ympäristöpalveluiden kuulutus Juha Tasalan ympäristölupahakemuksesta
16.10.2014  Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta
15.10.2014  Rakennustarkastajan ilmoitus lupahakemuksia koskevista päätöksistä 15.10.2014
14.10.2014  Kuulutus päätöksestä / Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - ympäristönsuojelulain mukaisesta ilmoituksesta / Pohjaset Oy
8.10.2014  Hyväksytty asemakaavan muutos; Pörhölänputaan kortteli 3100
1.10.2014  Ehdotukset tulvariskien hallintasuunnitelmiksi Kemijoen, Tornionjoen-Muonionjoen ja Ivalojoen vesistöalueille ja niihin sisältyvät ympäristöselostukset

Syyskuu

30.9.2014  Kuuleminen ehdotuksista vesienhoitosuunnitelmiksi vuoteen 2021
29.9.2014  Destia Oy:n maa-ainesten ottamislupa
24.9.2014  Haettavana peruskoulun biologian, maantiedon ja terveystiedon tuntiopettajan sijaisuus
23.9.2014  Kutsu valtuuston kokoukseen to 2.10.2014 klo 18.30 alkaen
22.9.2014  Meri-Lapin ympäristölautakunnan kuulutus ympäristöluvan myöntämisestä Tapojärvi Oy:lle Keminmaan Tuhkamaahan
17.9.2014  Meri-Lapin ympäristöpalvelujen julkipanoilmoitus koskien Tapojärvi Oy:n ympäristölupaa Tuhkamaahan
16.9.2014  Rakennustarkastajan ilmoitus lupahakemuksia koskevista päätöksistä 17.9.2014
16.9.2014  Kalastuksen rajoittaminen Ala-Kemijoen kalastusalueella vuosina 2014 - 2018
8.9.2014  Rakennustarkastajan ilmoitus lupahakemuksia koskevista päätöksistä
4.9.2014  Maa-aineslain mukaisen ottolupa Napapiirin Kuljetus Oy

Elokuu

22.8.2014  Rakennustarkastajan ilmoitus lupahakemuksia koskevista päätöksistä
20.8.2014  Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus; Juha-Pekka Koutosen eläinsuojan ympäristölupa
19.8.2014  Haettavana erityislastentarhanopettajan määräaikainen toimi
19.8.2014  Morenia Oy:n maa-aineslain mukainen ottolupahakemus hiekan ottamiseksi Hirmulan kylän Hietakankaalta tiloilta Hietakangas Rn:o 22:16 ja PR4 Rn:o 22:15
19.8.2014  Morenia Oy:n maa-aineslain mukainen ottolupahakemus moreenin ja kalliokiviaineksen ottamiseksi Lautiosaaren kylän Elijärveltä tilalta PR 2, Rn:o 27:147
14.8.2014  Merivartioston toimesta haltuunotettujen kalaverkkojen kuulutus
12.8.2014  Kutsu valtuuston kokoukseen to 21.8.2014 klo 18.30 alkaen
11.8.2014  Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittainen kumoaminen
8.8.2014  Pispanvaaran metsätien rahoituskokouksen pöytäkirja 7.8.2014
8.8.2014  Asuntojen korjausavustusten lisähaku vuodelle 2014
8.8.2014  Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta Lautiosaaren kylässä tilalle Korteniemi II RN:o 16:51
7.8.2014  Maa-ainesten ottamislupapäätös; Liedakkalan kylän tilalla Kunnanreitti RN:o 7:109
6.8.2014  Asevelvollisten kutsunnat Lapin aluetoimiston alueella vuonna 2014
5.8.2014  Haetaan määräaikaista hanketyöntekijää lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämishankkeeseen
1.8.2014  Kuulutus Dno 95 / Kaivolain perusteella hyväksytty varausilmoitus: Gold Fields Arctic Platinum Oy

Heinäkuu

31.7.2014  Kuulutus Dno 94 / Päätös ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisesta ilmoituksesta - meluilmoitus
28.7.2014  Kuulutus Dno 93 / Ympäristövaikutusten arviointiohjelma / Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
28.7.2014  Kuulutus Dno 92 / Meluilmoitus / Meri-Lapin ympäristöpalvelut
28.7.2014  Kuulutus Dno 91 / Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta / Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
4.7.2014  Keminmaan kunnan maa-aineslain mukainen ottolupahakemus Liedakkalan kylän Mykästä
4.7.2014  Nähtävillä asemakaavan muutos Pörhölänputaan asemakaavan muutosehdotuksen ja siihen liittyvän muun valmisteluaineiston
2.7.2014  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain perusteella 30.6.2014 antanut päätöksen kaivospiirille annettavista määräyksistä, hakijana Gold Fields Arctic Platium Oy
2.7.2014  Tapojärvi Oy:n ympäristolupahakemus betonin valmistukselle skä kallion louninnalle, murkaukselle ja tuotteiden varastoinnille kiinteistoille 241-406-28-71 Tapojärvi ja 241-406-28-57M604 Pasanen

Kesäkuu

30.6.2014  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain perusteella 24.6.2014 antanut päätöksen kaivospiirille annettavista määräyksistä, hakijana Outokumpu Chrome Oy
30.6.2014  Pöytäkirja Erkkilän metsätien rahoituskokouksesta 27.6.2014
27.6.2014  Kunnanvirasto suljettu 7. - 20.7.2014; tietoa päivystyksistä
27.6.2014  Rakennustarkastajan ilmoitus 27.6.2014
26.6.2014  Haettavana perusopetuksen erityisluokanopettajan virka ajalle 7.8. - 31.12.2014
26.6.2014  Pöytäkirja Pispanvaaran metsätien aloituskokouksesta 19.6.2014
25.6.2014  Varhaiskasvatuksessa haettavana hoitajan toimi
25.6.2014  Erityisvarhaiskasvatuksessa haettavana hoitoapulaisen määräaikaiset toimet (2)
24.6.2014  Kunnan ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta
24.6.2014  MH-Kivi Oy:n ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta
19.6.2014  Hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi toimia
18.6.2014  Rakennustarkastajan ilmoitus 19.6.2014
17.6.2014  Avoinna koulunkäyntiohjaajan osa-aikainen toimi
17.6.2014  Kokouskutsu valtuuston kokoukseen 26.6.2014 klo 18.30
16.6.2014  Avoinna kaksi määräaikaista etsivä nuorisotyöntekijän tehtävää
13.6.2014  Destia Oy:n maa-aineslain mukainen ottolupahakemus Hirmulan kylän Illinkummusta
5.6.2014  Valtuuston kokouksessa 22.5.2014 hyväksyttyjä sääntöjä
4.6.2014  Rakennustarkastajan ilmoitus 5.6.2014

Toukokuu

30.5.2014  Sivistystoimessa haettavana perusopetuksen lehtorin ja tuntiopettajan määräaikaiset sijaisuudet
27.5.2014  Kemiittiaseman ympäristölupa
20.5.2014  Rakennustarkastajan ilmoitus 21.5.2014
16.5.2014  Sivistystoimessa haettavana koulunkäyntiohjaajan osa-aikainen toimi
16.5.2014  Varhaiskasvatuksessa haetaan määräaikaista hoitoapulaista ajalle 1.7. - 30.9.2014
16.5.2014  Sivistystoimessa haettavana luokanopettajan määräaikaiset virat ja koulunkäyntiohjaajan osa-aikainen toimi
16.5.2014  Rakennustarkastajan ilmoitus 16.5.2014
15.5.2014  Nähtävillä oleva asemakaavan muutos; kortteli 3100 Yrittäjäntien varrella
15.5.2014  Hoitajan määräaikainen toimi Kellomäen päiväkodissa
14.5.2014  Kokouskutsu valtuuston kokoukseen 22.5.2014 klo 18.30 alkaen
9.5.2014  Tornion Voima Oy:n Kemin biolämpölaitoksen toimintaa koskevan hyväksymispäätöksen nähtävilläpito
8.5.2014  Sivistystoimessa haettavana määräaikaisia virkoja
5.5.2014  Rakennustarkastajan ilmoitus 5.5.2014

Huhtikuu

30.4.2014  Europarlamenttivaalien ehdokkaat
29.4.2014  Tienvarsiniitto v. 2014
29.4.2014  Europarlamenttivaalit 2014
22.4.2014  Perämeren kalastusalueen varsinaisen kokouksen pöytäkirja 15.4.2014
22.4.2014  Ympäristöluvan myöntäminen Rudus Oy:lle Keminmaan Tuhkamaassa
16.4.2014  Julkipanoilmoitus koskien Rudus Oy:n ympäristölupaa Tuhkamaassa
16.4.2014  Fingrid Oyj:n kuulutus maastotutkimuksista välille Keminmaa - Takakumpu
14.4.2014  Rakennustarkastajan ilmoitus 15.4.2014
11.4.2014  Rakennustarkastajan ilmoitus 14.4.2014
9.4.2014  Ympäristökatselmus 2014
8.4.2014  Yhteysviranomaisen lausunto; Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistot -hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely
7.4.2014  Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi
4.4.2014  Lapin ELY-keskuksen päätös Kuuselan luonnonsuojelualueen perustamisesta Keminmaahan
2.4.2014  Meri-Lapin ympäristölautakunnan päätös koskien Jorma Tasalan maisematyölupaa

Maaliskuu

31.3.2014  Ala-Kemijoen kalastusalueen varsinaisen kokouksen pöytäkirja 28.3.2014
28.3.2014  Julkipanoilmoitus koskien Rudus Oy:n maa-ainesten ottamislupaa
28.3.2014  Lautiosaaren yhteisalueen osakaskunnan varsinaisen kokouksen pöytäkirja 25.3.2014
28.3.2014  Lautiosaaren yhteisalueen hoitokunnan kokouksen pöytäkirja 24.2.2014
27.3.2014  Haettavana järjestäytyneiden tiekuntien avustusmäärärahaa yksityisteiden kesäkunnossapitoa varten
26.3.2014  Kemin kaivoksen Nuottijärvi-Surmanojan avolouhoksen tyhjentäminen, lupapäätös
25.3.2014  Keminmaan kunnan kaavoituskatsaus 2014
24.3.2014  Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittainen kumoaminen
18.3.2014  Lapin ELY-keskuksen päätös Himolan luonnonsuojelualueen perustamisesta Keminmaahan
14.3.2014  Perämeren jätelautakunnan taksa
12.3.2014  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain perusteella 10.3.2014 hyväksynyt valtausoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen, hakijana MH-Kivi Oy
11.3.2014  Kokouskutsu valtuuston kokoukseen 20.3.2014 klo 18 alkaen
11.3.2014  Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymä Tapio Keskimaulan valtausoikeutta koskeva hakemus
10.3.2014  Ympäristöministeriö on vahvistanut 19.2.2014 Länsi-Lapin maakuntakaavan
6.3.2014  Haettavana kaksi puistotyöntekijän määräaikaista tointa sekä nuorten duunipaikat kesäkaudelle 2014
5.3.2014  Rakennustarkastajan ilmoitus 5.3.2014

Helmikuu

28.2.2014  Kesätyöpaikat 2014
25.2.2014  Simon tuulivoimapuisto, YVA-menettely, arviointiselostus - Yhteysviranomaisen lausunto
25.2.2014  Kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten antaminen ja vakuuden määrääminen; Sompuoja
25.2.2014  Kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten antaminen ja vakuuden määrääminen; Elijärvi, Kemin kaivos
24.2.2014  Kemijoki Oy:n lupahakemus vanhan kivilouheen ottoluvan jatkamiseen ja laajentamiseen
19.2.2014  Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava
18.2.2014  Rakennustarkastajan ilmoitus 17.2.2014
14.2.2014  Paavo Pesolan Vaasan hallinto-oikeudelle tekemä valitus ympäristölautakunnan 17.12.2013 tekemästä päätöksestä
13.2.2014  Hyväksytty Keminmaan kunnan rakennusjärjestys
11.2.2014  Vuonna 2014 vuokrattavien/myytävien omakotitonttien neliömetrihinnan määrääminen

Tammikuu

31.1.2014  Tukesin päätös jatkoajan myöntämisestä kaivostyöhön ryhtymistä varten
31.1.2014  Kemin kaivoksen Nuottijärvi-Surmanojan avolouhoksen tyhjentäminen
30.1.2014  Hyväksytty Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonnan maksutaksa
29.1.2014  Rakennustarkastajan ilmoitus 29.1.2014
29.1.2014  Kutsu valtuuston kokoukseen 6.2.2014
24.1.2014  Haettavana asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustukset
21.1.2014  Päätös ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisesta meluilmoituksesta koskien Kemi rallia
21.1.2014  Rudus Oy:n maa-aineslain mukainen hakemus kallion louhimiseen Keminmaan Tuhkamaahan
21.1.2014  Rudus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus Keminmaan Tuhkamaahan
13.1.2014  Lapin Ely-keskuksen päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta Liedakkalan kylään tilalle Kurkioja RN:o 12:75
10.1.2014  Tukes on kaivoslain perusteella hyväksynyt Gold Fields Arctic Platinum Oy:n malminetsintälupaa koskevan hakemuksen
8.1.2014  Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistojen ympäristövaikutusten arviointimenettely
8.1.2014  Päätös ojitusta koskevaan erimielisyyteen tilojen Keminseutu ja Kotiranta välillä
8.1.2014  Päätös koskien asuinrakennuksen purkamista Lautiosaaren Puistolassa
8.1.2014  Tukesin hyväksymä valtausoikeutta koskeva Gold Fields Arctic Platinum Oy:n hakemus

Joulukuu

20.12.2013  Haettavana lastentarhanopettajan toimi ja 3 hoitajan toimea
19.12.2013  Keminmaan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen
19.12.2013  Rakennustarkastajan ilmoitus 20.12.2013
17.12.2013  Haettavana etsivä nuorisotyöntekijä ajalle 20.1. - 31.8.2014
13.12.2013  Lapin ely-keskuksen päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta Alapaakkolan kylään
13.12.2013  Haettavana elinkeino- ja hankekoordinaattorin vakinainen toimi
11.12.2013  Perämeren jätelautakunnan pöytäkirja 5/4.12.2013
10.12.2013  Nähtävillä oleva asemakaavan muutos
9.12.2013  Teiden talvikunnossapito sekä vuoden 2014 talviaurausavustusten hakeminen
9.12.2013  Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kuulutus kaivospiirin jatkoaikaa koskeva Gold Fields Arctic Platinum Oy:n hakemus
9.12.2013  Perämeren jätelautakunnan taksa
9.12.2013  Perämeren jätelautakunnan pöytäkirja 4/26.11.2013
4.12.2013  Kutsu valtuuston kokoukseen to 12.12.2013 klo 14 alkaen
4.12.2013  Rakennustarkastajan ilmoitus 4.12.2013
3.12.2013  Haettavana peruskoulun englannin ja ruotsin kielen lehtorin virka ajalle 3.2. - 31.5.2014

Marraskuu

27.11.2013  Rakennustarkastajan ilmoitus 27.11.2013
25.11.2013  Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava
20.11.2013  Tekniset palvelut julistaa hankevastaavan osa-aikaisen toimen haettavaksi
15.11.2013  Kemin Ajotilaus Oy:n maa-ainesten ottolupa Keminmaan Hirmulan kylään tilalle Rova
14.11.2013  Tukes on kaivoslain perusteella hyväksynyt MH-Kivi Oy:n varausilmoituksen; Keminmaa, Tervola
8.11.2013  Rakennustarkastajan ilmoitus päätöksistä 11.11.2013
7.11.2013  Rovaniemen hallinto-oikeuden päätös Urpo Rainnon kunnallisvalitukseen
7.11.2013  Kutsu valtuuston kokoukseen 14.11.2013 klo 18 alkaen
5.11.2013  Valtaushakemus Keskimaula asiakirjat nähtävänä kuulemista varten

Lokakuu

29.10.2013  Kuulutus koskien Timo Kallion valitusta JKM-Steel Oy:n ympäristöluvasta
28.10.2013  Kuulutus ja valitusasiakirjat koskien Timo Kallion valitusta JKM-Steel Oy:n ympäristöluvasta
25.10.2013  Rakennustarkastajan ilmoitus 28.10.2013
25.10.2013  Perämeren jätelautakunnan pöytäkirja 3/22.10.2013
21.10.2013  Valtion vesihuoltoavustusten hakeminen yhdyskuntien vesihuolto- ja vesiensuojelutoimenpiteisiin
17.10.2013  Simon tuulivoimapuistojen ympäristövaikutusten arviointimenettely
15.10.2013  Rakennustarkastajan ilmoitus 15.10.2013
9.10.2013  Haettavana etsivä nuorisotyöntekijän sijainen
9.10.2013  Kutsu valtuuston kokoukseen torstaina 17.10.2013 klo 18

Syyskuu

27.9.2013  Rakennutarkastajan ilmoitus 27.9.2013
26.9.2013  Vireille tulevia asemakaavamuutoksia; Pörhölänpudas ja Teollisuuskylä
24.9.2013  Rakennustarkastajan ilmoitus 24.9.2013
24.9.2013  Keminmaan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämä ympäristölupa JKM Steel Oy:lle
19.9.2013  Julkipanoilmoitus koskien JKM-Steel Oy:n ympäristölupaa
17.9.2013  Asevelvollisten kutsunnat Lapin aluetoimiston alueella
13.9.2013  Keminmaan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen
11.9.2013  Kutsu valtuuston kokoukseen torstaina 19.9.2013 klo 18
6.9.2013  Lapin ELY-keskuksen päätös rauhoitettavasta alueesta Keminmaan kunnan Alapaakkolan kylässä
5.9.2013  Kemin Ajotilaus Oy:n maa-aineslain mukainen ottolupahakemus Rovavaaraan
4.9.2013  Valtuuston hyväksymä palkkiosääntö
4.9.2013  Kemin kaivoksen Nuottijärvi-Surmanojan avolouhoksen tyhjennys, Kemi
3.9.2013  Rakennustarkastajan ilmoitus 4.9.2013
3.9.2013  Haettavana 2 hoitajan toimea Palvelukoti Kallinrantaan
3.9.2013  Haettavana sosiaalityöntekijän virka
3.9.2013  Haettavana 1,6 hoitajan toimea kotihoitoon
3.9.2013  Haettavana 0,5 sairaanhoitajan toimea varahenkilöstöön

Elokuu

29.8.2013  Rakennustarkastajan ilmoitus 30.8.2013
26.8.2013  Kemin kaivoksen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman päivittäminen
22.8.2013  Lapin ELY-keskuksen päätös rauhoitettavasta alueesta Keminmaan kunnan Lautiosaaren kylässä
22.8.2013  Päätös Keminmaan kunnan / Solar Films Oy:n musiikkiesityksiä telttarakennelmassa koskeva meluilmoitus
20.8.2013  Rakennustarkastajan ilmoitus 20.8.2013
19.8.2013  Tilapalveluissa haettavana kiinteistönhoitajan toimi
19.8.2013  Päätös ajoneuvon siirtämisestä varastoon sekä ajoneuvon omistajan velvollisuudesta korvata siirtokustannukset
16.8.2013  Rakennustarkastajan ilmoitus 16.8.2013
16.8.2013  Jarno Tasalan lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Lautiosaaren kylältä
12.8.2013  Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus; Kemin kaivoksen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman päivittäminen
12.8.2013  Lapin ELY-keskuksen päätös koskien lohikalojen syysrauhoituksen poistamista Kemijokisuulta
12.8.2013  Lapin ELY-keskuksen päätös koskien lupaa kalastaa kalastuslaista ja-asetuksesta poiketen

Kesäkuu

28.6.2013  Rakennustarkastajan ilmoitus 28.6.2013
24.6.2013  Gold Fields Arctic Platinum Oy:n valtausoikeutta koskeva hakemus
20.6.2013  Varhaiskasvatuksessa haettavana hoitajan toimi
19.6.2013  Kutsu valtuuston kokoukseen torstaina 27.6.2013 klo 18
19.6.2013  Rakennustarkastajan ilmoitus 19.6.2013
13.6.2013  TeliaSonera Finland Oyj:n rakennuslupahakemus teleaseman putkimaston rakentamiseksi
11.6.2013  Rakennustarkastajan ilmoitus 11.6.2013
3.6.2013  Rakennustarkastajan ilmoitus 3.6.2013

Toukokuu

28.5.2013  Rakennustarkastajan ilmoitus 27.5.2013
27.5.2013  Päätös meluilmoituksesta/Keminmaan Sahti- ja Kaljaweikot ry
27.5.2013  Avoinna mittamiehen toimi
24.5.2013  Avoinna olleen pääkirjanpitäjän työsuhteen hakuaikaa jatkettu
21.5.2013  Avoinna toimistovirkailijan sijaisuus hallintopalveluissa
21.5.2013  Gold Fields Arctic Platinum Oy:n malminetsintälupahakemus
20.5.2013  Rakennustarkastajan ilmoitus 20.5.2013
20.5.2013  Avoinna lastentarhanopettajan toimi ja hoitajan toimet
20.5.2013  Keminmaan Energian sähkölinjan muutoslupahakemus kiinteistölle 241-401-36:41
20.5.2013  Avoinna sosiaalityöntekijän virat hyvinvointipalveluissa
15.5.2013  Kutsu maanmittaustoimitukseen ke 29.5.2013 Keminmaan kunnanvirastolle
14.5.2013  Perämeren jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset
13.5.2013  Rakennustarkastajan ilmoitus 13.5.2013
8.5.2013  Sivistystoimessa avoinna koulunkäyntiohjaajien osa-aikaisia toimia
8.5.2013  Kutsu valtuuston kokoukseen torstaina 16.5.2013 klo 18
6.5.2013  Haettavana päivähoidon aluevastaavan virka
3.5.2013  Haettavana määräaikainen hankevastaavan toimi
3.5.2013  Perämeren jätelautakunnan pöytäkirja 2/30.4.2013
2.5.2013  Kuuleminen tulvariskien hallintasuunnitelman lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta

Huhtikuu

29.4.2013  Haettavana järjestäytyneiden tiekuntien avustukset yksityisteiden kesäkunnossapitoon
26.4.2013  Rakennustarkastajan ilmoitus 26.4.2013
24.4.2013  Haettavana pääkirjanpitäjän työsuhde
24.4.2013  Päätös ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisesta meluilmoituksesta/Keminmaan kunta
23.4.2013  Sivistystoimessa haettavana englannin ja ruotsin kielen lehtorin virka
22.4.2013  Perämeren kalastusalueen pöytäkirja 16.4.2013
22.4.2013  Keminmaan Sahti- ja Kaljaweikot ry:n meluilmoitus
19.4.2013  Rakennustarkastajan ilmoitus 19.4.2013
15.4.2013  Sivistystoimessa avoimiksi tulevat virat
11.4.2013  Kutsu valtuuston kokoukseen 18.4.2013 klo 18 alkaen
8.4.2013  Ala-Kemijoen kalastusalueen varsinaisen kokouksen pöytäkirja 5.4.2013
4.4.2013  Rakennustarkastajan ilmoitus 5.4.2013

Maaliskuu

27.3.2013  Tekniset palvelut etsii puistotyöntekijää sekä 1-2 ulkoilualueiden hoitajaa kesäkaudeksi 2013
27.3.2013  Keminmaan kunnan meluilmoitus koskien Meri-Lapin hyppynarujuoksun MM-kilpailut tapahtumaa
25.3.2013  Avoinna psykologin toimi ja lähihoitajan/perushoitajan (50 %) toimi
22.3.2013  Simon tuulivoimapuistojen ympäristövaikutusten arviointimenettely, yhteysviranomaisen lausunto
22.3.2013  Päätös Akkunusjoen sillan rakennustöiden määräajan jatkamisesta
20.3.2013  Rakennustarkastajan ilmoitus 20.3.2013
18.3.2013  Maakuntakaavoja vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmia nähtäville
18.3.2013  Katusuunnitelmien nähtävilläolo; Rantatie välillä Kunnantie - Pastilankuja
14.3.2013  Lautiosaaren yhteisalueen osakaskunnan pöytäkirja 12.3.2013
11.3.2013  Rakennustarkastajan ilmoitus 12.3.2013
7.3.2013  Uudelleen haettavana apulaisosastonhoitajan virka terveyspalveluissa
7.3.2013  Avoinna vastaavan avopalveluohjaajan virka kotihoidossa
1.3.2013  Jätehuoltomääräysten päivittäminen

Helmikuu

27.2.2013  Yleisavustukset vuodelle 2013
27.2.2013  Kesätyöpaikat 2013
27.2.2013  JKM-Steel Oy:n ympäristölupahakemus
25.2.2013  Hyväksytty Perämeren jätelautakunnan taksa
15.2.2013  Kutsu valtuuston kokoukseen 25.2.2013 klo 18
8.2.2013  Teiden talvikunnossapito sekä vuoden 2013 talviaurausavustusten hakeminen
5.2.2013  Vuonna 2013 vuokrattavien/myytävien omakotitonttien neliömetrihinnan määrääminen
5.2.2013  Vesilain mukainen lupahakemus Akkunusjoen sillan rakennustöiden määräajan jatkamisesta

Tammikuu

30.1.2013  Rakennustarkastajan ilmoitus 30.1.2013
28.1.2013  Apulaisosastonhoitajan virka terveyspalveluissa
23.1.2013  Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta Koroistenkylään
21.1.2013  Korjaus- ja energia-avustukset asuntojen korjauksiin
18.1.2013  Rakennustarkastajan ilmoitus 18.1.2013
18.1.2013  Kutsu valtuuston kokoukseen 28.1.2013 klo 18
15.1.2013  Vaasan hallinto-oikeuden kuulutus hallintopakkoasiaa koskevasta valituksesta
15.1.2013  Vaasan hallinto-oikeuden kuulutus hallintopakkoasiaa koskevasta valituksesta
14.1.2013  Kutsu kuulemistilaisuuteen / Lunastuslain 9 § 4 mom:n mukainen kuuleminen
14.1.2013  Simon tuulivoimapuistojen ympäristövaikutusten arviointimenettely
11.1.2013  Päätös ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisesta ilmoituksesta koskien talvirallikilpailua
11.1.2013  Rakennustarkastajan ilmoitus 10.1.2013
9.1.2013  Suomen metsäkeskuksen maa-aineslain mukainen ottolupahakemus Alapaakkolan kylän Kotapalosta
8.1.2013  Hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi toimia