Keskusvaalilautakunnan kuulutus Kuntavaalit 2017 

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9. päivänä huhtikuuta 2017

 

Vaaleissa noudatettava äänestysaluejako ja äänestyspaikat Keminmaassa ovat seuraavat: 

 

 

Vaalitoimitus yllä mainituissa äänestyspaikoissa toimitetaan vaalipäivänä klo 9.00-20.00 välisenä aikana.

 
Vuoden 2017 kuntavaalien äänioikeudesta säädetään uuden kuntalain (410/2015) 20 §:ssä. Äänioikeus kunnassa toimitettavissa kuntavaaleissa on Suomen taikka muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin tai Norjan kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan 17.2.2017 klo 24 eli 51. päivänä ennen vaalipäivää päivän päättyessä. Äänioikeus kuntavaaleissa on myös muulla edellä säädetyt edellytykset täyttävällä ulkomaalaisella, jos hänellä mainittuna ajankohtana on ollut kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan eli 17.2.2015 lukien.

 

Ennakkoäänestys Keminmaassa on mahdollista 29.3.-4.4.2017 seuraavasti: 

 

 

Ennakkoäänestys äänestysbussissa seuraavasti:

 

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

 

Laitosennakkoäänestyspaikat: Keminmaan terveyskeskuksen vuodeosasto, palvelukoti Kallinranta, Esperin hoitokoti ja Juopperin palvelukoti. Äänestys tapahtuu 30.3.2017 ja siitä tiedotetaan näissä laitoksissa erikseen.

 

Kotiäänestys tapahtuu 31.3.2017. Henkilön, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse 040 721 3720 tai 040 831 7839 viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Kirjalliset ilmoitukset on lähetettävä keskusvaalilautakunnalle os. Kunnantie 3, 94400 Keminmaa tai sähköpostilla merja.michelsson@keminmaa.fi. Omaishoitaja voi tietyin edellytyksin äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

 

Ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävissä kunnan virallisella ilmoitustaululla kunnanvirastolla sekä kunnan kotisivulla internetissä.

 

Keminmaan kunnan keskusvaalilautakunta

Takaisin