Nähtävillä oleva asemakaavaluonnos (Rajakangas) 

Keminmaan kunta asettaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtäville Rajakankaan alueen asemakaavan luonnoksen ja siihen liittyvän valmisteluaineiston nähtäville.

 

Asemakaavoituksen tavoitteena on ensinnäkin kunnan liike- ja teollisuustonttivarannon lisääminen.

 

Asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 16.5. – 19.6.2017 internetissä osoitteessa: www.keminmaa.fi ja kunnantalon teknisen toimen ilmoitustaululla, os. Kunnantie 3, 94400 Keminmaa. Osalliset ja muut keminmaalaiset voivat esittää aineistosta mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti nähtävillä oloaikana.

 

Keminmaan kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset muistutukset tulee jättää 19.6.2017 klo 12 mennessä kunnaninsinöörille osoitteessa Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.

 

Lisätietoja asemakaavan luonnoksesta antaa kunnaninsinööri Susanna Sandberg puh. 040 1244 351.

 

Keminmaassa 16.5.2017

 

KUNNANHALLITUS

 

Takaisin