Suomen metsäkeskuksen maa-aineslain mukainen ottolupahakemus Alapaakkolan kylän Kotapalosta 

Suomen metsäkeskus / Metsäpalvelut/ Pekka Huuki on jättänyt maa-aineslain mukaisen ottolupahakemuksen soramoreenin ottamiseksi Keminmaan kunnan Alapaakkolan kylän Kotapalosta tilalta Jaakkola RN:o 3:64. Hakemuksen mukaan alueelta otettaisiin maa-aineksia kolmen vuoden aikana yhteensä 9 900 m³.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Keminmaan kunnanvirastossa mittausteknikon toimistossa (os. Kunnantie 3, 94400 Keminmaa) 9.1.- 8.2.2013 työpäivisin klo 8.00-15.30. Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaisille), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta em. nähtävilläoloaikana. Muille kuin asianosaisille varataan samanaikaisesti tilaisuus ilmaista mielipiteensä lupa-asian johdosta. Muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa kirjallisena Keminmaan kuntaan / mittausteknikko Pekka Mäkelälle 8.2.2013 klo 15.30 mennessä osoitteella: Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.

Keminmaassa 9.1.2013

Keminmaan kunta / Tekniset palvelut

Takaisin