Vaasan hallinto-oikeuden kuulutus hallintopakkoasiaa koskevasta valituksesta 

Kemijoen uittoyhdistys on valittanut Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 30.3.2012 nro 25/12/2, jolla aluehallintovirasto on velvoittanut Kemijoen uittoyhdistyksen poistamaan uppopuut, uittotarvikkeet ja muun uittojätteen Isohaaran, Taivalkosken, Ossauskosken, Petäjäskosken ja Valajaskosken voimalaitosten yläaltaista päätöksestä tarkemmin ilmenevistä paikoista.

Kuulutus asiasta

Takaisin