Vaasan hallinto-oikeuden kuulutus hallintopakkoasiaa koskevasta valituksesta 

Kemijoen uittoyhdistys ja Liedakkalan osakaskunta ovat valittaneet Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 30.3.2012 nro 26/12/2, jolla aluehallintovirasto on velvoittanut Kemijoen uittoyhdistyksen poistamaan kalastusta ja muuta vesistön käyttöä haittaavat uppopuut, uittotarvikkeet ja muun uittojätteen Liedakkalan osakaskunnan hallinnoimalta vesialueelta päätöksestä tarkemmin ilmenevistä paikoista.

Kuulutus asiasta

Takaisin