Korjaus- ja energia-avustukset asuntojen korjauksiin 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on antanut kunnille ohjeet avustusten hakemiseen. Hakuaika päättyy 27.03.2013. Hakemukset jätetään rakennusvalvontatoimistoon.

Avustuksia voidaan hakea mm.

  • vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaamiseen
  • energia-avustuksiin pientaloihin (tarveharkintaiset)
  • terveyshaittojen poistamiseen
  • uusien hissien rakentaminen
  • liikkumisesteen poistaminen 

ARA:n myöntämät terveyshaittojen poistamista, uusien hissien rakentamista ja  liikkumisesteen poistamista varten avustukset ovat haettavissa ympäri vuoden määrärahojen sallimissa puitteissa.

Hakemuslomakkeita ja tarkempia tietoja antaa Nina Remes p. 040 831 7854 ja Teemu Pussila p. 040 837 0753, Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.

Hakemukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä edellä mainittuun osoitteeseen.

Tarkemmat ohjeet ja hakulomakkeet www.ara.fi

KEMINMAAN KUNTA
Tekniset palvelut

Takaisin