JKM-Steel Oy:n ympäristölupahakemus 

JKM-Steel Oy (Jarmo Mäkiniemi) (Viheriäläntie 69, 94500 Lautiosaari) on jättänyt ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen ympäristölupahakemuksen. Hakemus koskee hiekkapuhallus- ja muun konepajatoiminnan sijoittamista Lautiosaaren Viheriäläntien varteen, tilalle Paja 71:168. Kyseessä on vuonna 2005 myönnetyn ympäristöluvan päivittäminen.

Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu vaikutuksia ympäristöön.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Keminmaan kunnanviraston ilmoitustaululla (os. Kunnantie 3, 94400  Keminmaa.) 28.2.-02.4.2013 työpäivisin klo 8-15.45.

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaisille) varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta em. nähtävilläoloaikana. Muille kuin asianosaisille varataan samanaikaisesti tilaisuus ilmaista mielipiteensä lupa-asian johdosta. Muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa kirjallisena Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnalle 02.04.2013 klo 15.45 mennessä osoitteella : Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.

Keminmaassa 25.02.2013

Tornion, Keminmaan ja Tervolan  ympäristölautakunta

Takaisin