Jätehuoltomääräysten päivittäminen 

Perämeren jätelautakunta on aloittanut jätelain 91 §:n mukaisten jätehuoltomääräysten
päivittämisen. Voimassa olevat Perämeren jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset ovat vuodelta 2008. Päivityksen yhteydessä huomioidaan muun muassa uuden jätelain vaikutukset sekä jätteen toimittaminen poltettavaksi. Jätehuoltomääräykset koskevat Kemin ja Tornion kaupunkeja sekä Keminmaan, Tervolan ja Ylitornion kuntia.

Jätehuoltomääräysten valmisteluun on mahdol­lista vaikuttaa esittämällä mielipiteitä ja kommentteja. Marras-joulukuussa 2012 nähtävillä olleeseen jätehuoltomääräysten luonnokseen on tehty muutoksia, joten päivitetty jätehuoltomääräysten luonnos asetetaan uudestaan nähtäville Kemin ja Tornion kaupungintaloille sekä Keminmaan, Tervolan ja Ylitornion kunnanvirastoihin 1.3. - 2.4.2013. Lisäksi luonnos löytyy Perämeren jätelautakunnan internetsivuilta osoitteesta www.tornio.fi/Peramerenjatelautakunta. Mahdolliset palautteet jätehuoltomäärä­ysten luonnoksesta pyydetään toi­mittamaan 2.4.2013 mennessä Perämeren jätelautakunnalle os. Suensaarenkatu 4, 95400 TORNIO. Lisätietoja asiasta antaa jätelautakunnan sihteeri Minna Kar­hunen puh. 050 5664195.

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

Takaisin