Avoinna vastaavan avopalveluohjaajan virka kotihoidossa 

Keminmaan hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi 20.3.2013 klo 15
mennessä

VASTAAVAN AVOPALVELUOHJAAJAN VIRKA KOTIHOIDOSSA

Vastuualueena on kotihoidon lähiesimies-, henkilöstöhallintoon, työvuorosuunnitteluun ja rekrytointiin liittyvät tehtävät.

Pätevyysvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon kelpoisuusehdoista annetun lain 6§:n mukainen pätevyys.

Tehtävän menestyksekäs hoito edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää sosiaalialan tuntemusta ja esimieskokemusta. Hakijan eduksi katsotaan WEB-henkilöstöhallinnon, pegasos-kotihoito- ja Titania-ohjelmien hyvää hallintaa.

Tehtävän palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä todistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemus täytetään sähköisenä Keminmaan kunnan internetsivulla os.www.keminmaa.fi/avoimet työpaikat tai www.kuntarekry.fi 20.3.2013 klo 15 mennessä.

Lisätietoja antaa: vanhustyönjohtaja Soili Rautio p. 040 7265729, soili.rautio@keminmaa.fi ja perusturvajohtaja Seija Parviainen p. 040-7790907,
seija.parviainen@keminmaa.fi

KEMINMAAN HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Takaisin