Katusuunnitelmien nähtävilläolo; Rantatie välillä Kunnantie - Pastilankuja 

Katusuunnitelmia säätelee maankäyttö- ja rakennuslain mukainen hyväksymismenettely.
Kiinteistönomistajalla on mahdollisuus saada tietoa suunnittelusta ja myös vaikuttaa siihen. Sen voi tehdä suunnittelun kuluessa tai suunnitelman virallisena nähtävillä olo aikana. Katusuunnitelmia voi tarkastella kahden viikon ajan.

Katusuunnitelmien nähtävilläolosta ilmoitetaan Keminmaan kunnan ilmoitustaululla sekä
virallisissa ilmoituslehdissä ja niihin voi tutustua nähtävilläoloaikana.

Keminmaan kunta asettaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaan Rantatien
katusuunnitelman välillä Kunnantie - Pastilankuja nähtäville 18.03.2013 - 05.04.2013 väliseksi ajaksi teknisessä toimistossa (os. Kunnantie 3, 2. krs.) toimiston aukioloaikoina ma-pe klo 8.00 - 15.45.

1. Rantatie välillä Kunnantie - Pastilankuja

  • Asemapiirustus E25874-1-2 Mk 1:500
  • Pituusleikkaus/Tyyppipoikkileikkaus E25874-3 Mk 1:1000/1:100

Nähtävänäolon aikana (18.03.2013 - 05.04.2013) suunnitelma-alueeseen rajautuvien kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla on mahdollisuus maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaan toimittaa muistutus katusuunnitelmaehdotuksista kirjallisesti Keminmaan kunnan tekniselle lautakunnalle osoitettuna (Kunnantie 3, 2. krs. 94400 KEMINMAA) ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Kuoreen merkintä "Katusuunnitelman muistutus / Suunnitelman nimi".

Lisätietoja antaa Toimi Tuiskuvaara, puh. +358 40 730 2169.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Takaisin