Maakuntakaavoja vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmia nähtäville 

Lapin liiton hallitus päätti 11.3.2013 ilmoittaa MRL 63 §:n mukaisesti seuraavien maakuntakaavojen vireille tulosta ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmat nähtäville.

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava

Kaavoitus koskee Kemijärven ja Rovaniemen kaupunkeja sekä Pelkosenniemen, Posion, Ranuan, Sallan ja Savukosken kuntia. Maakuntakaava kumoaa Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavat sekä Rovaniemen vaihemaakuntakaavan.

Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava

Kaavoitus koskee Suhangon kaivoshankkeen vaatimia muutoksia maakuntakaavoihin Ranuan ja Tervolan kuntien sekä Rovaniemen kaupungin alueella. Vaihemaakuntakaava kumoaa Länsi-Lapin maakuntakaavan, Rovaniemen maakuntakaavan ja Rovaniemen vaihemaakuntakaavan niiltä osin kuin uudessa kaavassa muutoksia osoitetaan.

Kemi-Simo alueen Karsikon vaihemaakuntakaava

Kaavoitus koskee osia Kemin kaupungista sekä Keminmaan ja Simon kunnista. Suunnittelualue rajataan koskemaan Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan aluetta. Vaihemaakuntakaava kumoaa ydinvoimamaakuntakaavan sekä mahdollisesti osia Länsi-Lapin maakuntakaavasta.

Maakuntakaavojen sisältöä käsittelevät osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä Lapin liiton virastossa, os. Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi ja alueen kunnissa sekä Lapin liiton kotisivulla, www.lapinliitto.fi.

LAPIN LIITTO

Takaisin