Sivistystoimessa avoimiksi tulevat virat 

Keminmaan kunnan sivistystoimessa tulevat avoimiksi vakinaisesti täytettäviksi seuraavat virat:

1. Erityisluokanopettajan virka (0180), Keskuskoulu, 1.8.2013 alkaen
2. Luokanopettajan virka (0037), Lassilan koulu, 1.8.2013 alkaen

Määräajaksi seuraavat virat:

3. Tuntiopettaja, biologia, maantieto ja terveystieto, Keskuskoulu, 1.8.2013-31.7.2016
4. Tuntiopettaja, englanti ja ruotsi, Keskuskoulu, 1.8.2013-31.7.2016
5. Tuntiopettaja, historia, yhteiskuntaoppi ja liikunta, Keskuskoulu, 1.8.2013-31.7.2016
6. Resurssituntiopettaja, Lassilan koulu, 1.8.2013-31.7.2014
7. Luokanopettaja virka (0026), Kirkonmäen koulu 1.8.2013-31.7.2014
8. Peruskoulun äidinkielen lehtorin virka (0183), Keskuskoulu, 8.8.2013-31.5.2014
9. Luokanopettajan virka ((0107), Pölhön koulu, 8.8.2013-31.5.2014

Kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Hakemukset täytetään sähköisenä Keminmaan kunnan internetsivulla os. www.keminmaa.fi/avoimet työpaikat tai www.kuntarekry.fi 
30.4.2013 klo 14.00 mennessä.

Takaisin