Perämeren jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset 

Perämeren jätelautakunta on kokouksessaan 30.04.2013 §:ssä 33 hyväksynyt Perämeren jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset. Uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 01.10.2013.

Asiaa koskeva pöytäkirjanote valitusosoituksineen on yleisesti nähtävillä Kemin ja Tornion kaupungintaloilla sekä Keminmaan, Tervolan ja Ylitornion kunnantaloilla 14.05. - 12.06.2013. Pöytäkirjanote sekä Perämeren jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset ovat nähtävänä myös Perämeren jätelautakunnan internet-sivuilla osoitteessa www.tornio.fi/Peramerenjatelautakunta.

Perämeren jätelautakunnan päätökseen saa hakea muutosta Rovaniemen hallinto-oikeudelta 12.06.2013 mennessä kirjallisella valituksella (os. Valtakatu 17, Oikeustalo, PL 8112, 96101 ROVANIEMI, Puhelinvaihde 029 56 42900).

Lisätietoja asiasta antaa Perämeren jätelautakunnan sihteeri Minna Karhunen puh. 050 566 4195 ja sijaisensa Kai Virtanen puh. 040 770 3239 tai etunimi.sukunimi@tornio.fi.

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

Takaisin