Avoinna sosiaalityöntekijän virat hyvinvointipalveluissa 

Keminmaan hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi 10.6.2013 klo 15 mennessä

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN (vanhus- ja vammaissosiaalityö) sosiaalitoimistossa

* Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu moniammatillinen suunnitelmallinen vanhus- ja vammaispalvelun sosiaalityö. Vanhus- ja vammaispalveluissa olennaista on palvelutarpeen arviointi, palvelusuunnitelmien laatiminen ja arviointi sekä suunnitelman mukaisten palveluiden toteuttaminen yhteistyössä asiakkaan palveluverkoston kanssa

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN (aikuissosiaalityö ja lastensuojelu) sosiaalitoimistossa

* Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu ensisijaisesti moniammatillinen suunnitelmallinen
aikuissosiaalityö.  Aikuissosiaalityössä olennaista on palvelutarpeen arviointi, asiakassuunnitelmien laatiminen ja arviointi sekä suunnitelman mukaisten palveluiden toteuttaminen yhteistyössä asiakkaan palveluverkoston kanssa. Lisäksi sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu suunnitelmallista lastensuojelun sosiaalityötä, sisältäen lastensuojelutarpeen selvittämisen, lasten ja perheiden tukemisen avohuollon tukitoimenpitein ja sijoitusprosessiin liittyvät tehtävät.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työkentän sekä hyvät mahdollisuudet ammatilliselle kasvulle. Työssä tukea antavat oma työyhteisö, viikoittaiset palaverit ja mahdollisuus työnohjaukseen sekä mahdollisuus koulutuksiin. Työntekijältä edellytetään kykyä itsenäiseen asiakastyöskentelyyn ja päätöksentekoon, mutta myös yhteistyötaitoja. Arvostamme monipuolista sosiaalityön osaamista, aktiivista ja kehittävää työotetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä hahmottaa asioita uudella
tavalla.

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 3§:n mukainen pätevyys. Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus on välttämätöntä. Vanhus- ja vammaispalvelun sosiaalityöntekijän virassa eduksi katsotaan kokemus vanhus- ja vammaispalvelun sosiaalityöstä.

Tehtävien palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä todistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Tehtävissä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Työ alkaa 1.8.2013 tai sopimuksen mukaan.

Hakemus täytetään sähköisenä Keminmaan kunnan internetsivulla os. www.keminmaa.fi/
avoimet työpaikat tai www.kuntarekry.fi .
Hakemukset, joihin liitetään CV, voi lähettää myös osoitteella: Keminmaan
hyvinvointilautakunta, Kunnantie 3, 94400 Keminmaa. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävistä antaa johtava sosiaalityöntekijä Seija Saalismaa, p. 040-1679128, seija.saalismaa@keminmaa.fi.

Takaisin