TeliaSonera Finland Oyj:n rakennuslupahakemus teleaseman putkimaston rakentamiseksi 

MRL 133§ ja MRA 65§ mukaisesti ilmoitetaan, että TeliaSonera Finland Oyj on jättänyt rakennuslupahakemuksen  teleaseman putkimaston( h=42m) rakentamiseksi Keminmaan Maulaan Tele4  401-5:15 nimiselle  tilalle. Rakennuspaikan osoite on Tervolantie 1444B, 95365 MAULA.

Hakemus on nähtävänä Keminmaan kunnan rakennusvalvonta toimistolla.

Tällä kuulutuksella annetaan tieto lupahakemuksen vireillä olosta naapureille ja varataan heille seitsemän (7) vuorokautta tästä päivästä 13.6.2013 aikaa kirjallisen huomautuksen tekemiseen edellä mainitusta hakemuksesta.

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa rakennustarkastaja Jarkko Hannunen 040 484 0799.

KEMINMAAN KUNTA / tekn.tsto.
Rakennusvalvonta
Kunnantie 3
94400 KEMINMAA

Takaisin