Jarno Tasalan lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Lautiosaaren kylältä 

Jarno Tasala hakee lupaa maa-ainesten ottamiseen Keminmaan kunnan Lautiosaaren kylästä tilalta Takusta RN:o 71:42. Alueelta on tarkoitus ottaa multaa kaikkiaan 3 000 m³.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Keminmaan kunnanvirastolla mittausteknikon toimistossa 16.8. - 16.9.2013 viraston aukioloaikana.

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaisille), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta em. nähtävillä oloaikana. Muille kuin asianosaisille varataan samanaikaisesti
tilaisuus ilmaista mielipiteensä lupa-asian johdosta. Muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa kirjallisena Keminmaan kuntaan / mittausteknikko Pekka Mäkelälle 16.9.2013 klo 15.30 mennessä osoitteella: Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.

Keminmaassa 16.8.2013

Keminmaan kunta / Tekniset palvelut  

Takaisin