Päätös ajoneuvon siirtämisestä varastoon sekä ajoneuvon omistajan velvollisuudesta korvata siirtokustannukset 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös

Takaisin