Haettavana 0,5 sairaanhoitajan toimea varahenkilöstöön 

Keminmaan hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi

0,5 SAIRAANHOITAJAN TOIMI VARAHENKILÖSTÖÖN

Varahenkilön sijoituspaikkoina voivat olla hyvinvointipalvelujen yksiköt (terveyskeskussairaala, vastaanotto, Palvelukoti Kallinranta ja kotihoito).

Varahenkilön työ on monipuolista 2- tai 3- vuorotyötä, jossa jokainen päivä on erilainen. Sairaanhoitajan kotiosasto on terveyskeskussairaala, josta perehtyminen hoitotyöhön alkaa. Työ varahenkilöstössä tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet kehittyä laaja-alaiseksi hoitotyön osaajaksi. Työntekijältä edellytetään oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, joustavuutta ja rohkeutta siirtyä akuutteihin sijaistarpeisiin hyvinvointipalvelujen yksiköihin.

Varahenkilöstöön valittavien sairaanhoitajien kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistettu sairaanhoitajan tutkinto ja terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (Valvira) todistus oikeudesta toimia laillistettuna sairaanhoitajana. 

Tehtävän palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä todistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset 30.9.2013 klo 15 mennessä ensisijaisesti Kuntarekry.fi -sivuston kautta, mutta myös kirjallisia hakemuksia vastaanotetaan osoitteella: Keminmaan hyvinvointilautakunta,Kunnantie 3, 94400 Keminmaa. Hakemuksia ei palauteta. 

Lisätietoja tehtävästä antaa vs. johtava hoitaja Pirkko Vaarala p. 040 824 2417, pirkko.vaarala@keminmaa.fi.

Takaisin