Haettavana 1,6 hoitajan toimea kotihoitoon 

Keminmaan hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi

1,6 HOITAJAN TOIMEA KOTIHOITOON

Hoitajan tehtäviin kuuluvat kotona ja ryhmäkodeissa asuvien asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelman mukainen kokonaisvaltainen hoiva- ja hoitotyö. Tavoitteena on turvata asiakkaalle mahdollisimman laadukas, turvallinen ja omatoiminen elämä. Tehtävässä korostuu voimavaralähtöinen, kuntouttava työote. Työ on jaksotyön mukaista vuorotyötä.

Työntekijältä edellytetään oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta ja kykyä itsenäiseen asiakkaan toimintakykyä lisäävään työskentelyyn. Lisäksi toivotaan sekä oman tiimin että oman osaamisen kehittämishalukkuutta ja joustavuutta siirtyä työ- ja tulosyksiköstä toiseen.

Tehtävään valittavalta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain 272/2005, 8 §:n tai 16 §:n mukaista pätevyyttä (lähihoitaja tai vastaava aikaisempi tutkinto). Vanhustyön suuntautumisopinnot, alan aikaisempi työkokemus ja hygieniapassi katsotaan eduksi. Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus on välttämätöntä.

Tehtävän palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä todistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset 30.9.2013 klo 15 mennessä ensisijaisesti Kuntarekry.fi -sivuston kautta, mutta myös kirjallisia hakemuksia vastaanotetaan osoitteella: Keminmaan hyvinvointilautakunta, Kunnantie 3, 94400 Keminmaa. Hakemuksia ei palauteta. 

Lisätietoja tehtävästä antaa avopalveluohjaaja Anne Soidinmäki p. 040 574 4330, anne.soidinmaki@keminmaa.fi ja vanhustyönjohtaja Soili Rautio, p. 040 726 5729,
soili.rautio@keminmaa.fi.

Takaisin