Haettavana 2 hoitajan toimea Palvelukoti Kallinrantaan 

Keminmaan hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi

2 HOITAJAN TOIMEA PALVELUKOTI KALLINRANTAAN

Hoitajan avaintehtäviä ovat ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevien asukkaiden kokonaisvaltainen hoito- ja huolenpitotyö sekä hoivatyön kehittäminen. Tehtävässä korostuu voimavaralähtöinen, kuntouttava työote. Työ on jaksotyön mukaista kolmivuorotyötä.

Tehtävään valittavalta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain 272/2005, 8 §:n mukaista pätevyyttä (lähihoitaja tai vastaava aikaisempi tutkinto). Vanhustyön ja kuntoutuksen suuntautumisopinnot katsotaan eduksi. Tehtävässä edellytetään alan aikaisempaa työkokemusta.

Tehtävän palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä todistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset 30.9.2013 klo 15 mennessä ensisijaisesti Kuntarekry.fi -sivuston kautta, mutta myös kirjallisia hakemuksia vastaanotetaan osoitteella: Keminmaan hyvinvointilautakunta, Kunnantie 3, 94400 Keminmaa. Hakemuksia ei palauteta. 

Lisätietoja tehtävästä antaa vastaava sairaanhoitaja Sirkka-Liisa Smolander p. 040 829 273, sirkka-liisa.smolander@keminmaa.fi ja vanhustyönjohtaja Soili Rautio, p. 040 726 5729, soili.rautio@keminmaa.fi.

Takaisin