Kemin Ajotilaus Oy:n maa-aineslain mukainen ottolupahakemus Rovavaaraan 

Kemin Ajotilaus Oy on jättänyt maa-aineslain mukaisen ottolupahakemuksen hiekan ja soran ottamiseksi Keminmaan kunnan Hirmulan kylän Rovavaarasta tilalta Rova RN:o 3:91. Hakemuksen mukaan vanhalta ottoalueelta otettaisiin maa-aineksia pohjatasoa laskemalla kymmenen vuoden aikana yhteensä 30 000 m³.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Keminmaan kunnanvirastossa mittausteknikon toimistossa (os. Kunnantie 3, 94400 Keminmaa) 5.9.2013 - 7.10.2013 työpäivisin klo 8.00-15.30. Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaisille), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta em. nähtävillä oloaikana. Muille kuin asianosaisille varataan samanaikaisesti tilaisuus ilmaista mielipiteensä lupa-asian johdosta. Muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa kirjallisena Keminmaan kunnan tekniset palvelut / mittausteknikko Pekka Mäkelälle 7.10.2013 klo 15.30 mennessä osoitteella: Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.

Keminmaassa 5.9.2013

Keminmaan kunta / tekniset palvelut

Takaisin