Vireille tulevia asemakaavamuutoksia; Pörhölänpudas ja Teollisuuskylä 

Pörhölänputaan asemakaavan muutosluonnos

Asemakaavan muutosluonnos koskee korttelia 3100 (entisen kauppakeskuksen korttelialue Yrittäjäntien varressa). Muutoksella muutetaan kaavamerkintä ko. korttelissa. Asemakaavan muutoksen aineistoon sekä tähän liittyviin osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua 30.09.2013 alkaen kunnanvirastossa hallintopalvelujen ilmoitustaululla.

Teollisuuskylän asemakaavan muutosluonnos

Asemakaavan muutosluonnos koskee Teollisuuskylänraitin varrella olevaa Peräkuja -nimistä katualuetta ja korttelia 3085. Muutoksella poistetaan katualue ja sen alta vapautuva maa-alue liitetään pääosin kortteliin 3085.

Asemakaavan muutoksen aineistoon sekä tähän liittyviin osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua 30.09.2013 alkaen kunnanvirastossa teknisten palvelujen ilmoitustaululla.

Luonnosvaiheen kuulemiset

Edellä mainitut, vireille tulleet asemakaavan muutosluonnokset, pidetään nähtävillä 30.9 - 14.10.2013 kunnanvirastossa hallintopalvelujen ilmoitustaululla.

Mahdolliset muistutukset luonnoksista tulee toimittaa kirjallisena Keminmaan kuntaan / kunnaninsinööri Susanna Sandbergille 14.10.2013 klo 15.00 mennessä osoitteella: Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.

Lisätietoja muutosluonnoksesta antaa kunnaninsinööri Susanna Sandberg p. 040 -124 4351.

Keminmaassa 24.9.2013

Takaisin