Nähtävillä oleva asemakaavan muutos 

Teollisuuskylän asemakaavan muutosehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 16.12.2013 - 6.1.2014 kunnanviraston tekniset palveluiden ilmoitustaululla.

Asemakaavan muutosehdotus koskee korttelia 3088 Teollisuuskylän raitin varrella olevaa tonttia. Muutoksella poistetaan Peräkuja kaavasta ja sen alta vapautuva maa-alue liitetään pääosin kortteliin 3085.

Asemakaavan muutoksen aineistoon sekä tähän liittyviin osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua 16.12.2013 alkaen kunnanviraston tekniset palveluiden ilmoitustaululla.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 

Edellä mainitut vireille tulleet asemakaavan muutosehdotus pidetään nähtävillä 16.12.2013 - 6.1.2014 kunnanviraston tekniset palveluiden ilmoitustaululla. Mahdolliset muistutukset luonnoksista tulee toimittaa kirjallisesti nähtävillä oloaikana kunnaninsinöörille osoitteessa Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.

Lisätietoja muutosluonnoksesta antaa kunnaninsinööri Susanna Sandberg puh. 040 1244 351. 

Keminmaassa 12.12.2013

Takaisin