Haettavana elinkeino- ja hankekoordinaattorin vakinainen toimi 

Keminmaan kunta julistaa haettavaksi

                      ELINKEINO- JA HANKEKOORDINAATTORIN

vakinaisen toimen 1.1.2014 lukien.

Keminmaan kunta on 8500 asukkaan vireä kunta Perämeren pohjukassa. Kunta vahvistaa yritystoiminnan kehittämisresurssiaan palkkaamalla vakinaisen elinkeino- ja hankekoordinaattorin toteuttamaan kunnan elinkeinostrategiaa ja tiivistä vuorovaikutusta yrittäjien kanssa.

Elinkeino- ja hankekoordinaattorilta odotamme seuraavaa:

  • vähintään opistotasoista tehtävään soveltuva koulutusta
  • useiden vuosien monipuolista tehtävään liittyvää työkokemusta ja lisäksi kokemusta liike- ja toimitilamarkkinoiden toiminnasta sekä yritysten sijoittumiseen liittyvistä tekijöistä
  • kykyä toimia yrittäjien keskuudessa uskottavasti ja luottamuksellisesti
  • kykyä hakea, toteuttaa, koordinoida sekä raportoida kehityshankkeita eri rahoittajaviranomaisen kanssa toimien.

Tehtävään sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Tehtävän palkkaus on sopimuspalkka 4.000, 00 euroa kuukaudessa. Tehtävän työaikamuoto on ns. kokonaistyöaika, jolloin työntekijään sovelletaan työaikalain (9.8.1996/605) 2 §:n määräyksiä. Valitun on ennen toimen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset täytetään sähköisenä Keminmaan kunnan internetsivulla os. www.keminmaa.fi / avoimet työpaikat tai www.kuntarekry.fi. 31.12.2013, klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Mauri Posio, p. 040 - 676 6376 tai sähköposti mauri.posio@keminmaa.fi.

KEMINMAAN KUNNANHALLITUS

Takaisin