Rudus Oy:n maa-aineslain mukainen hakemus kallion louhimiseen Keminmaan Tuhkamaahan 

Rudus Oy hakee lupaa kallion louhimiseen Keminmaan kunnan Lautiosaaren kylän Tuhkamaahan sijoittuvalta tilalta Tuhkamaa RN:o 37:27.Hakemuksen mukaan alueelta louhittaisiin kalliota kymmenen vuoden aikana yhteensä 190 000 m³.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Keminmaan kunnanvirastossa mittausteknikon toimistossa (os. Kunnantie 3, 94400 Keminmaa) 20.1.2014 - 19.2.2014 työpäivisin klo 8.00-15.30. Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaisille), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta em. nähtävilläoloaikana. Muille kuin asianosaisille varataan samanaikaisesti tilaisuus ilmaista mielipiteensä lupa-asian johdosta. Muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa kirjallisena Keminmaan kunnan tekniset palvelut / mittausteknikko Pekka Mäkelälle 19.2.2014 klo 15.30 mennessä osoitteella: Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.

Keminmaassa 20.1.2014

Keminmaan kunta / tekniset palvelut

Takaisin