Päätös ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisesta meluilmoituksesta koskien Kemi rallia 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös

Takaisin