Kemijoki Oy:n lupahakemus vanhan kivilouheen ottoluvan jatkamiseen ja laajentamiseen 

KUULUTUS

Kemijoki Oy hakee lupaa vanhan kivilouheen ottoluvan jatkamiseen ja laajentamiseen Keminmaan kunnan Alapaakkolan kylän Taivalkoskelle sijoittuvilta tiloilta Taivalkosken-Haavikko RN:o 3:38, Taivalkosken-Mäkipelkonen RN:o 34:19, Taivalkosken-Rinne RN:o 3:46, Taivalkosken-Rantakokkila RN:o 3:53 ja Taivalkosken-Pelkonen RN:o 34:11. Alueelta on tarkoitus ottaa viiden vuoden aikana vanhaa läjitettyä kivilouhetta 31 000 m³ ja käyttää se rantasuojauksiin.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Keminmaan kunnanvirastolla mittausteknikon toimistossa 25.2.14 - 26.3.2014 viraston aukioloaikana.
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaisille), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta em. nähtävillä oloaikana. Muille kuin asianosaisille varataan samanaikaisesti tilaisuus ilmaista mielipiteensä lupa-asian johdosta. Muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa kirjallisena Keminmaan kunnan tekniset palvelut / mittausteknikko Pekka Mäkelälle 26.3.2014 klo 15.30 mennessä osoitteella: Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.

Keminmaassa 24.2.2014

Keminmaan kunta / tekniset palvelut

Takaisin