Kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten antaminen ja vakuuden määrääminen; Elijärvi, Kemin kaivos 

Kuulemisasiakirjat

Takaisin