Kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten antaminen ja vakuuden määrääminen; Sompuoja 

Kuulemisasiakirjat

Takaisin