Yhteysviranomaisen lausunto; Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistot -hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely 

Kuulutus

Yhteysviranomaisen lausunto

Yhteysviranomaisen lausunnon liite

Takaisin