Destia Oy:n maa-aineslain mukainen ottolupahakemus Hirmulan kylän Illinkummusta 

Destia Oy on jättänyt maa-aineslain mukaisen ottolupahakemuksen soran ottamiseksi Keminmaan kunnan Hirmulan kylän Illinkummusta tilalta Illinkumpu RN:o 1:55 käyttöoikeussopimuksen nojalla. Hakemuksen mukaan alueelta otettaisiin maa-aineksia yhteensä 100 000 m³ vuoden 2017 loppuun mennessä.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Keminmaan kunnanvirastossa teknisessä toimistossa (yhteys kunnaninsinööri Susanna Sandberg tai mittausteknikko Pekka Mäkelä os. Kunnantie 3, 94400 Keminmaa) 13.6.2014 - 14.7.2014 työpäivisin klo 8.00-15.30. Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaisille), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta em. nähtävillä oloaikana. Muille kuin asianosaisille varataan samanaikaisesti tilaisuus ilmaista mielipiteensä lupa-asian johdosta. Muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa kirjallisena Keminmaan kunnan tekniset palvelut / mittausteknikko Pekka Mäkelälle 14.7.2014 klo 15.30 mennessä osoitteella: Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.

Keminmaassa 13.6.2014

Keminmaan kunta / tekniset palvelut

Takaisin