Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain perusteella 24.6.2014 antanut päätöksen kaivospiirille annettavista määräyksistä, hakijana Outokumpu Chrome Oy 

Kuulutus

Päätös

Takaisin