Keminmaan kunnan maa-aineslain mukainen ottolupahakemus Liedakkalan kylän Mykästä 

 

Keminmaan kunta on jättänyt maa-aineslain mukaisen ottolupahakemuksen soran ottamiseksi Keminmaan kunnan Liedakkalan kylän Mykästä tilalta Kunnanreitti RN:o 7:109. Hakemuksen mukaan alueelta kuorittaisiin vanhaa ratapenkkaa vajaan 500 metrin matkalta. Maa-aineksia otettaisiin vuoden aikana yhteensä 7 000 m³.

  

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 7.7.2014 – 20.7.2014 Keminmaan pääkirjastossa ma - to klo 13 -19 ja pe 12-15 sekä 21.7.- 4.8.2014 kunnanviraston ilmoitustaululla, os. Kunnantie 3, 94400 Keminmaa sekä kunnan kotisivuilla 7.7.2014 – 5.8.2014 osoitteessa http://www.keminmaa.fi.

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaisille), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta em. nähtävillä oloaikana. Muille kuin asianosaisille varataan samanaikaisesti tilaisuus ilmaista mielipiteensä lupa-asian johdosta. Muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa kirjallisena Keminmaan kunnan tekniset palvelut / mittausteknikko Pekka Mäkelälle 5.8.2014 klo 15.30 mennessä osoitteella: Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.

Keminmaassa 4.7.2014

Keminmaan kunta / tekniset palvelut

Takaisin