Haetaan määräaikaista hanketyöntekijää lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämishankkeeseen 

Keminmaan kunnan vapaa-aikapalvelut julistaa haettavaksi määräaikaisen hanketyöntekijän lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämishankkeeseen nimeltä
"Olen siellä missä sinäkin- koulussa" ajalle 1.9.2014-28.2.2015. Työaika on 32,5h/vko.

Hanke on Keminmaan ja Simon vapaa-aikatoimien yhteishanke. Hankkeen tarkoituksena on kouluyhteistyön koulussa tehtävän nuorisotyön tunnetuksi tekeminen sekä toimialojen (koulu ja nuorisotyö) yhteisen keskustelun edistäminen. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa nuorisotyön ja opetusalan yhteistyöstä, selvittää nuorisotyön merkitystä, tavoitteita ja menetelmällisyyttä koulussa. Ja selvittää, mihin toimintakokonaisuuksiin työmuoto koulun arjessa vastaa ja miksi nuorisotyötä on tärkeä tehdä koulun ja nuorisotyön toimintaympäristöissä.

Hanketyöntekijä on pääsääntöisesti Simossa maanantaisin ja tiistaisin. Keskiviikon, torstain ja perjantain hanketyöntekijä on pääsääntöisesti Keminmaassa.

Tehtävään valittavalta edellytetään riittävää nuorisoalan koulutusta (nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja) ja kokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä. Lisäksi edellytämme valitulta oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, hyviä sosiaalisia taitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja halua tehdä monialaista verkostotyötä.
Työ on liikkuvaa ja sisältää osittain ilta- ja viikonlopputyötä. Oma auto ja ajokortti ovat tehtävän hoidossa suotavaa.

Palkkaus on KVTES:n mukainen, 02PER010. Tehtävään valittavan on esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan yhden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset täytetään sähköisenä Keminmaan kunnan internetsivulla os. www.keminmaa.fi/ avoimet työpaikat tai www.kuntarekry.fi 15.8.2014 klo 14.00 mennessä.

Lisätietoja Keminmaan vapaa-aikasihteeri Sanna Jussila puh. 040 835 2530 ja Simon vapaa-aikatoimenjohtaja Soile Vakkala puh. 040 758 4465.

Takaisin