Asuntojen korjausavustusten lisähaku vuodelle 2014 

Keminmaan kunta ilmoittaa haettavaksi vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustukset valtion lisätalousarvion perusteella. Kunnan myöntämien avustusten lisähakuaika on 11.8. - 13.10.2014. 

Avustusta voidaan hakea vanhusten ja vammaisten, sotaveteraanien ja veteraanien leskien asuntojen korjaamiseen sosiaalisin perustein. Avustuksen hakija on asuttava pientalossa tai taloyhtiössä (hoitovastuu hakijalla).

Terveyshaittojen poistamista, uusien hissien rakentamista ja liikkumisesteen poistamista koskevia avustushakemuksia voidaan ottaa vastaan jatkuvasti ja niitä tullaan myöntämää käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Hakemuslomakkeita ja tarkempia tietoja antaa Nina Remes p. 040 831 7854 ja Teemu Pussila p. 040 837 0753, Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.

Hakemukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä edellä mainittuun osoitteeseen.

Tarkemmat ohjeet ja hakulomakkeet www.ara.fi/Rahoitus/Avustukset


KEMINMAAN KUNTA
Tekniset palvelut

Takaisin