Morenia Oy:n maa-aineslain mukainen ottolupahakemus moreenin ja kalliokiviaineksen ottamiseksi Lautiosaaren kylän Elijärveltä tilalta PR 2, Rn:o 27:147 

Morenia Oy on jättänyt maa-aineslain mukaisen ottolupahakemuksen moreenin ja kalliokiviaineksen ottamiseksi Keminmaan kunnan Lautiosaaren kylän Elijärveltä tilalta PR 2, Rn:o 27:147. Alueelta ja sen ympäristöstä on otettu jo aiemmin maa-aineksia pohjavesipinnan ylä- ja alapuolelta. Hakemuksen mukaan nyt otettaisiin moreenia 10.000 ja kalliokiviainesta 250.000 m² eli yhteensä 260.000 m³ kymmenen vuoden aikana.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Keminmaan kunnanvirastossa mittausteknikon toimistossa 19.8.2014 - 18.9.2014 työpäivisin klo 8.00-15.30. Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaisille), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta em. nähtävillä oloaikana. Muille kuin asianosaisille varataan samanaikaisesti tilaisuus ilmaista mielipiteensä lupa-asian johdosta.
Muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa kirjallisena Keminmaan kunnan tekniset palvelut / mittausteknikko Pekka Mäkelälle 18.9.2014 klo 15.30 mennessä osoitteella: Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.

Keminmaassa 19.8.2014

Keminmaan kunta / tekniset palvelut

Takaisin