Morenia Oy:n maa-aineslain mukainen ottolupahakemus hiekan ottamiseksi Hirmulan kylän Hietakankaalta tiloilta Hietakangas Rn:o 22:16 ja PR4 Rn:o 22:15 

Morenia Oy on jättänyt maa-aineslain mukaisen ottolupahakemuksen hiekan ottamiseksi Keminmaan kunnan Hirmulan kylän Hietakankaalta tiloilta Hietakangas Rn:o 22:16 ja PR4 Rn:o 22:15. Alueelta ja sen ympäristöstä on otettu jo aiemmin hiekkaa pohjavesipinnan ylä- ja alapuolelta. Hakemuksen mukaan hiekkaa otettaisiin yhteensä 110 000 m³ kymmenen vuoden aikana.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Keminmaan kunnanvirastossa mittausteknikon toimistossa 19.8.2014 - 18.9.2014 työpäivisin klo 8.00-15.30. Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaisille), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta em. nähtävillä oloaikana. Muille kuin asianosaisille varataan samanaikaisesti tilaisuus ilmaista mielipiteensä lupa-asian johdosta. Muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa kirjallisena Keminmaan kunnan tekniset palvelut / mittausteknikko Pekka Mäkelälle 18.9.2014 klo 15.30 mennessä osoitteella: Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.

Keminmaassa 19.8.2014

Keminmaan kunta / tekniset palvelut

Takaisin