Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistojen ympäristönvaikutusten arviointimenettely 

Kuulutus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus osa 1   osa 2

Linkki sivustolle: http://www.ymparisto.fi/seipimakitikkalatuulivoimaYVA

 

Takaisin