Viralliset ilmoitukset

Syyskuu

19.9.2017  Julkipanoilmoitus: Poikkeusluvat
15.9.2017  Kuulutus Morenia Oy lupahakemukset
12.9.2017  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien lupahakemuksia, päätösten antopäivä 13.9.2017
7.9.2017  Sivistystoimessa haettavana luokanopettajan (3041) viransijaisuus, Lassilan koulu, ajalle 25.9.-22.12.2017
6.9.2017  Varhaiskasvatuksessa haettavana aluevastaavan virka (3003) 1.11.2017 alkaen
4.9.2017  Lupa maa-alueen käytöstä Kallinkankaan laskettelukeskus ja sen ympäröivät alueet ajalle 14. - 18.9.2017
1.9.2017  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien lupahakemuksia, päätösten antopäivä 4.9.2017
1.9.2017  Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Elokuu

28.8.2017  Keminmaan Pörhölänputaan korttelien 3062 ja 3063, maa- ja metsätalousalueen (M) ja lähivirkistysalueen (VL) asemakaavan muutoksen vireilletulo
28.8.2017  Keminmaan Palvelualueen korttelien 3051 ja 3066 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen vireilletulo
22.8.2017  Kunta hakee METKA-Keminmaa -hankkeeseen hankevastaavaa
21.8.2017  Hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi toimintaterapeutin toimen
21.8.2017  Hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi 10.9.2017 klo 15.00 mennessä kouluterveydenhoitajan sijaisuuden ajalle 4.10.2017 – 5.8.2018
21.8.2017  Valtuuston kokous pidetään kunnanviraston valtuustosalissa maanantaina 28.8.2017 klo 18.00
16.8.2017  Sivistystoimessa haettavana koulukäyntiohjaajan osa-aikainen (28,37 h/vko) toimi (3623) 2.10.2017 alkaen
15.8.2017  Asevelvollisten kutsunnat 2017

Heinäkuu

17.7.2017  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta ilmoituksesta - Laurilan Romu, Topparit Oy
17.7.2017  Rakennustarkastajan ilmoitus, koskien lupahakemuksia, päätösten antopäivä 18.7.2017
17.7.2017  Alakemijoen kalastusalueen vuosikokous

Kesäkuu

28.6.2017  Hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi lähihoitajan 60 % toimen kotihoidossa
28.6.2017  Varhaiskasvatuksessa haettavana lastentarhanopettajan määräaikainen toimi (3903) ajalle 28.8.2017 - 31.5.2018
28.6.2017  Sivistystoimessa haettavana lukion matematiikan ja kemian lehtorin virka (3105) 2.10.2017 alkaen
22.6.2017  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien lupahakemuksia, päätösten antopäivä 26.6.2017
21.6.2017  Lapin ELY-keskuksen päätös lupa kalastaa kalastuslaista poiketen (KL 72 § ja 47 §, 66 §, asetus 1 §)
9.6.2017  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien lupahakemuksia, päätösten antopäivä 12.6.2017
9.6.2017  Julkipanoilmoitus: Suunnittelutarveratkaisu
7.6.2017  Haettavana kirjanpitäjän määräaikainen työsuhde ajalle 1.9.2017 - 31.12.2018
7.6.2017  Sivistystoimessa haettavana määräajaksi virkoja ja toimia
7.6.2017  Haettavana VARHAISKASVATUKSEN ALUEVASTAAVAN VIRKA (3003)
7.6.2017  Varhaiskasvatuksessa haettavana LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN SIJAISUUS (3510) ajalle 31.8.2017–30.8.2018 ja HOITAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI (3917) ajalle 14.8.2017-31.5.2018
7.6.2017  Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi määräajaksi ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEKIJÄN TOIMI (5501) ajalle 1.9.2017-31.8.2018
7.6.2017  Valtuuston kokous kunnanviraston valtuustosalissa torstaina 15.6.2017 klo 18.30
2.6.2017  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien lupahakemuksia, päätösten antopäivä 5.6.2017

Toukokuu

30.5.2017  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Erkki Kaarakan kunnallisvalitukseen
22.5.2017  Ympäristökatselmus 2017
19.5.2017  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien lupahakemuksia, päätösten antopäivä 22.5.2017
18.5.2017  Hyvinvointilautakunta julistaa uudelleen haettavaksi sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran ajalle 1.8.2017 – 31.12.2018
17.5.2017  Lassilan alueen asemakaava
16.5.2017  Nähtävillä oleva asemakaavaluonnos (Rajakangas)
10.5.2017  Sivistystoimessa haettavana lukion ja perusopetuksen äidinkielen lehtorin virka (3106) 8.8.2017 alkaen
10.5.2017  Varhaiskasvatuksessa haettavana lastentarhanopettajan toimi vuoropäiväkodin (3528) 1.8.2017 alkaen
2.5.2017  Lapin liiton ilmoitus MRL 63:n mukaisesti Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 viereille tulosta

Huhtikuu

28.4.2017  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien lupahakemuksia, päätösten antopäivä 2.5.2017
26.4.2017  Sivistystoimessa haettavana perusopetuksen ja lukion liikunnan ja terveystiedon lehtorin virka (3095) ja luokanopettajan virka (3012)
20.4.2017  MRL 133 § ja MRA 65 § mukaisesti ilmoitetaan, että KOy Keminmaan Järveläntie on jättänyt rakennuslupahakemuksen koskien vanhusten palvelukodin, laatikkovaraston ja varasto/jätetilan rakentamisesta osoitteeseen Järveläntie 7 94400 Keminmaa
13.4.2017  Valtuutetut ja varavaltuutetut kaudeksi 2017-2021
13.4.2017  Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja kokouksesta 12.4.2017
12.4.2017  Valtuuston kokous kunnanviraston valtuustosalissa maanantaina 24.4.2017 klo 18.00
10.4.2017  Tekninen lautakunta julistaa haettavaksi neljä siivoojan kokoaikaista tointa ja kiinteistöpalveluihin määräaikainen kiinteistönhoitaja
10.4.2017  Sivistyspalveluissa haettavana lukion ja perusopetuksen opinto-ohjauksen tuntiopettajan virka (3112) 8.8.2017 alkaen
10.4.2017  Perämeren kalastusalueen varsinaisen kokouksen pöytäkirja 4.4.2017
6.4.2017  Varhaiskasvatuksessa haettavana erityislastentarhanopettajan osa-aikainen (50%) toimi (3504) määräajalle 1.8.-31.12.2017

Maaliskuu

31.3.2017  Lapin ELY-keskuksen kuulutus päätöksestä, joka koskee pilaantuneen maa-alueen puhdistamista Keminmaan kunnassa
30.3.2017  Kuntavaalien 2017 ehdokaslistojen yhdistelmä
29.3.2017  Hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran ajalle 1.8.2017 – 31.12.2018
23.3.2017  Sivistystoimessa haettavana perusopetuksen erityisluokanopettajan määräaikainen virka (3091) ajalle 8.8.2017 - 2.6.2018 ja koulunkäyntiohjaajan osa-aikainen (28h/vko) toimi (3900) ajalle 9.8.2017 -2.6.2018
23.3.2017  Sivistystoimessa haettavana luokanopettaja virka (3055) sijoituspaikkana Pölhön koulu 8.8.2017 lukien ja luokanopettajan virka (3032) sijoituspaikkana Lassilan koulu 8.8.2017 lukien
21.3.2017  Sivistystoimessa haettavana perusopetuksen historian, uskonnon ja liikunnan päätoimisen tuntiopettajan virka määräajaksi ja perusopetuksen englannin ja ruotsin kielen määräaikainen tuntiopettajan virka
21.3.2017  Julkipanoilmoitus; poikkeusluvat 15.3.2017
20.3.2017  Lautiosaaren yhteisalueen osakaskunnan varsinaisen kokouksen pöytäkirja 16.3.2017
15.3.2017  Valtuuston kokous kunnanviraston valtuustosalissa torstaina 23.3.2017 klo 18.30
14.3.2017  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätösreferaatti koskien Anu Riestolan valitusta
13.3.2017  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevaan Soili Raution valitukseen
9.3.2017  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien lupahakemuksia, päätösten antopäivä 13.3.2017
7.3.2017  Keskusvaalilautakunnan kuulutus Kuntavaalit 2017
1.3.2017  Ehdotus Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristönsuojeluviranomaisen 1.8.2017 voimaantulevaksi taksaksi

Helmikuu

22.2.2017  Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittainen kumoaminen
22.2.2017  Matti Pasasen maa-ainesten ottolupahakemus Keminmaan kunnan Hietakankaalle tilalle Rovavaara 241-407-11-61
21.2.2017  Perämeren jätelautakunnan pöytäkirja 1/14.2.2017
20.2.2017  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien lupahakemuksia, päätösten antopäivä 21.2.2017
15.2.2017  Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset
15.2.2017  Yleisavustukset vuodelle 2017
15.2.2017  Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus koskien Erauksenojan luonnonravintolammikon toiminnan lopettamista
15.2.2017  Kuntavaalien 2017 ehdokasasettelu
9.2.2017  Haettavana pääkirjanpitäjän ja kirjanpitäjän työsuhteet
8.2.2017  Sivistystoimessa haettavana koulusihteerin määräaikainen toimi ajalle 20.2. - 5.3.2017
1.2.2017  Varhaiskasvatuspalveluissa haettavana Pölhön päiväkodin esiopetusryhmässä lastentarhanopettajan (3600) tehtävän vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 1.4–31.7.2017
1.2.2017  Sivistystoimessa haettavana koulukäyntiohjaajan osa-aikaisen (29h/vko) toimen (3620) sijaisuus ajalle 27.2.-7.5.2017

Tammikuu

26.1.2017  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Tapio Keskimaulan kunnallisasiaa koskevaan valitukseen
25.1.2017  Keminmaan kunnan kaavoituskatsaus 2017
25.1.2017  Valtuuston kokous kunnanviraston valtuustosalissa torstaina 2.2.2017 klo 18.30
24.1.2017  Morenia Oy hakee kaivosturvallisuuslupaa Oravakankaan kaivosalueelle
16.1.2017  Haettavana luokanopettajan viransijaisuus Kirkonmäen koululla
11.1.2017  Haettavana yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2017
11.1.2017  Sairaanhoitajan sijaisuus terveyskeskussairaalassa
2.1.2017  Hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi lastensuojelun perhetyöntekijän vakinaisen toimen 1.3.2017 alkaen

Joulukuu

22.12.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien lupahakemuksia, päätösten antopäivä 23.12.2016
19.12.2016  YSL:n 118 §:n mukaisen meluilmoituspäätöksen nähtävilläpito, Kemin ralli 2017 -kilpailu
16.12.2016  Julkipanoilmoitus; poikkeusluvat 14.12.2016
15.12.2016  Hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi johtavan lääkärin osa-aikaisen viran
14.12.2016  Hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi mielenterveysneuvolan sairaanhoitajan toimen sijaisuuden ajalle 1.1. - 31.12.2017
14.12.2016  Hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi terveydenhoitajan sijaisuuden 2.1. - 30.6.2017 äitiysneuvolaan
14.12.2016  Leipiön tuulivoimapuiston laajennuksen yleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto nähtäville
13.12.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien lupahakemuksia, päätösten antopäivä 14.12.2016
9.12.2016  Outokumpu Chrome Oy, Kemin kaivoksen hakemus betoniaseman sijoittamisesta kaivospiirin alueelle, Keminmaa
7.12.2016  Valtuuston kokous kunnanviraston valtuustosalissa torstaina 15.12.2016 klo 13.00
7.12.2016  Keminmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on siirtänyt hylätyn ajoneuvon Viheriäläntieltä Lautiosaaresta
7.12.2016  Perämeren jätelautakunnan jätetaksa
7.12.2016  Perämeren jätelautakunnan pöytäkirja 5/29.11.2016

Marraskuu

30.11.2016  Laurilan Romu, Topparit Oy:n ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen
28.11.2016  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös - valitus kaivoslain (621/2011) kaivoslupaa koskevassa asiassa
24.11.2016  Haettavana psykiatrisen sairaanhoitajan vakinainen toimi mielenterveysneuvolassa
15.11.2016  Haettavana laitosapulaisen määräaikainen toimi ajalle 2.1.2017 - 31.12.2018
11.11.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, päätösten antopäivä 14.11.2016
10.11.2016  Haettavana pääkirjanpitäjän työsuhde
4.11.2016  Ajoneuvon siirto
3.11.2016  Matti Pasasen maa-aineslain mukainen ottolupahakemus hiekan ja soran ottamiseksi Keminmaan kunnan Hietakankaalta tilalta Rovavaara 241-407-11-61
1.11.2016  Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonnan maksutaksa

Lokakuu

31.10.2016  Päätös Elijärvi -kaivospiirin pohjoispuolisten apualueiden muuttaminen kaivosalueeksi
28.10.2016  Pekka Kaupin valitus vettymishaitasta yms., Keminmaa
28.10.2016  Raija Kokkosen valitus rajaojasta, Keminmaa
28.10.2016  Valtuuston kokous kunnanviraston valtuustosalissa torstaina 10.11.2016 klo 18.30 alkaen
28.10.2016  Kemin Ajotilaus Oy:n ympäristölupa Tornion kaupungissa kiinteistöllä Rääsä 851-413-10-18
24.10.2016  Kemin Ajotilaus Oy:n maa-ainesten ottolupahakemus Keminmaan Hietakankaalle määräaloille tiloista Koivukoski 241-402-11-14 ja Ylikangas 241-402-11-16
24.10.2016  Kemin Ajotilaus Oy:n maa-ainesten ottolupahakemus Keminmaan Saarenkylänkankaalle tilalle KTK-Kestilä 241-406-20-44
24.10.2016  Kemin Ajotilaus Oy:n maa-ainesten ottolupahakemus Keminmaan Tuhkamaahan määräalalle tilasta Pasanen 241-406-37-26
21.10.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, päätösten antopäivä 24.10.2016
17.10.2016  Rajakankaan alueen asemakaavan vireilletulo ja Lassilan alueen asemakaavamuutosehdotus
14.10.2016  Varhaiskasvatuksessa haettavana hoitajan määräaikainen toimi (3518)
14.10.2016  Julkipanoilmoitus; poikkeusluvat 12.10.2016
6.10.2016  Kemin sellutehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen sekä kuivaus- ja kaasulaitoksen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Kemi
6.10.2016  Veitsiluodon tehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kemi, Keminmaa ja Simo
6.10.2016  Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta, Keminmaa

Syyskuu

29.9.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, päätösten antopäivä 30.9.2016
23.9.2016  Betoniaseman sijoittaminen kaivospiirin alueelle, ympäristöluvan hakijana Outokumpu Chrome Oy Kemin kaivos
23.9.2016  Kemin Ajotilaus Oy:n ympäristölupa louheen, soran ja kiven murskaamiselle ja seulonnalle sekä kierrätysasfaltin murskaukselle kiinteistöllä 241-406-37-26 Pasanen
22.9.2016  Sivistystoimessa haettavana luokanopettajan määräaikainen virka (3401) ajalle 3.10. - 21.12.2016
21.9.2016  Kemin Ajotilaus Oy:n ympäristölupa Tuhkamaahan koskien louheen, soran ja kiven murskaamista ja seulontaa sekä kierrätysasfaltin murskausta kiinteistöllä 241-406-37-26 Pasanen
19.9.2016  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös tilapäisen valiokunnan asettamista koskevaan kunnallisvalitukseen
19.9.2016  Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuulutus päätöksen antamisesta koskien kvartsin louhintaa ja murskausta Oravakankaan kaivosalueella
19.9.2016  Keminmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on siirtänyt hylätyn ajoneuvon
19.9.2016  Ympäristöministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Tukesin tiedote lämpökaivoihin toimitettu väärää lämmönsiirtonestettä - nesteen vaihtamisesta ohjeet
14.9.2016  Tukes - Kaivoslupahakemus Outokumpu Chrome Oy
12.9.2016  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Lupa kalastaa kalastuslaista poiketen (KL 72 § ja 47 §, 66 §, asetus 1 §
12.9.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, antopäivä 13.9.2016
5.9.2016  Lapin ELY-keskuksen päätös; Lupa kalastaa kalastusasetuksesta poiketen, hakijana Perämeren kalastusalue
5.9.2016  Lapin ELY-keskuksen päätös; Lupa kalastaa kalastuslaista poiketen, hakijana Ala-Kemijoen kalastusalue, Keski-Kemijoen kalastusalue ja Sodankylän kalastusalue
2.9.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, päätösten antopäivä 5.9.2016
1.9.2016  Kutsuntakuulutus
1.9.2016  Kuuleminen ympäristöministeriön ehdotuksesta valtioneuvoston päätökseksi eräistä Euroopan unionin Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotukseen ja ilmoitukseen liitettävistä alueista

Elokuu

24.8.2016  Valtuuston kokous kunnanviraston valtuustosalissa torstaina 1.9.2016 klo 18.30 alkaen
15.8.2016  Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava
12.8.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, antopäivä 15.8.2016
12.8.2016  Kemin Ajotilaus Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupahakemuksen tilalle Pasanen 241-406-37-26 Keminmaan Tuhkamaassa
10.8.2016  Varhaiskasvatuksessa haettavana lastentarhanopettajan toimi, lastentarhanopettajan toimen sijaisuus ja hoitajan määräaikaisen toimen sijaisuus
9.8.2016  Varhaiskasvatuksessa haettavana perhepäivähoitajan toimen (3580) sijaisuus

Heinäkuu

29.7.2016  Outokumpu Chrome Oy:n Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valitus, joka koskee Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöstä 38/2016/1
29.7.2016  Ala-Kemijoen kalastualueen vuosikokouksen pöytäkirja 16.6.2016
19.7.2016  Simon Leipiön tuulivoimapuiston laajennuksen yhteysviranomaisen lausunto
19.7.2016  Hyvivointilautakunta julistaa haettavaksi toimintaterapeutin toimen
19.7.2016  Hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi kouluterveydenhoitajan osa-aikaisen 44% toimen
8.7.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus lupahakemusta koskevan päätöksen antamisesta
1.7.2016  Perämeren jätelautakunnan pöytäkirja 3 / 30.6.2016
1.7.2016  Lupa kalastaa kalastuslaista poiketen (KL 47 §)

Kesäkuu

30.6.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, antopäivä 1.7.2016
28.6.2016  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevaan Liedakkalan koulun vanhempainyhdistys ry:n valitukseen, Keminmaan valtuuston päätös 13.4.2015 § 33
28.6.2016  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevaan Liedakkalan koulun vanhempainyhdistys ry:n valitukseen, Keminmaan valtuuston päätös 10.12.2015 § 90
28.6.2016  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevaan Liedakkalan koulun vanhempainyhdistys ry:n valitukseen, Keminmaan valtuuston päätös 10.11.2014 § 103
27.6.2016  Kemin Ajotilaus Oy on jättänyt maa-aineslain mukaisen ottolupahakemuksen hiekan ja soran ottamiseksi Keminmaan kunnan Hirmulan kylän Hietakankaalta tiloilta Koivukoski 241-402-11-14 ja Ylikangas 241-402-11-16
27.6.2016  Meri-Lapin ympäristöpalveluiden päätös koskien ympäristöluvan myöntämistä Destia Oy:lle Keminmaan Tuhkamaahan tilalla 241-406-63-1 Männikkö
22.6.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, antopäivä 23.6.2016
22.6.2016  Meri-Lapin ympäristöpalveluiden julkipanoilmoitus koskien Destia Oy:n ympäristölupaa Tuhkamaassa
17.6.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, antopäivä 20.6.2016
16.6.2016  Julkipanoilmoitus; poikkeusluvat 14.6.2016
10.6.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, antopäivä 13.6.2016
8.6.2016  Varhaiskasvatuksessa haettavana hoitajan toimi 1.10.2016 alkaen ja hoitajan määräaikaisen toimen sijaisuus ajalle 1.9.2016 - 31.5.2017
8.6.2016  Varhaiskasvatuksessa haettavana hoitoapulaisen määräaikainen toimi ajalle 15.8.2016 - 31.5.2017
8.6.2016  Sivistystoimessa haettavana määräajaksi virkoja; lukion ja perusopetuksen äidinkielen lehtorin viran sijaisuus, perusopetuksen erityisluokanopettajan viran sijaisuus ja luokanopettajan viran opintovapaan sijaisuus
8.6.2016  Valtuuston kokous kunnanviraston valtuustosalissa torstaina 16.6.2016 klo 18.30 alkaen
6.6.2016  Kemin Ajotilaus Oy:n maa-aineslain mukainen ottolupahakemus hiekan ja soran ottamiseksi sekä kalliokiviaineksen louhimiseksi Keminmaan kunnan Lautiosaaren kylän Tuhkamaasta määräalalta tilasta Pasanen 241-406-37-26
3.6.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, antopäivä 3.6.2016

Toukokuu

26.5.2016  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kaivoslain (621/2011) perusteella 24.5.2016 hyväksynyt T Maijala Oy:n varausilmoituksen, Keminmaa, Tervola
25.5.2016  Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus; Jätteidenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Laurilan Romu, Topparit Oy
23.5.2016  Sivistystoimessa haettavana Keminmaan lukion venäjän kielen sivutoimisen tuntiopettajan määräaikainen virka (3400) ajalle 10.8.2016 - 4.6.2017
19.5.2016  Julkipanoilmoitus; poikkeusluvat 18.5.2016
19.5.2016  Ympäristökatselmus 2016
19.5.2016  Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös kaivosluvan myöntämisestä Oravakankaalle, hakija Morenia Oy
17.5.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, antopäivä 18.5.2016
17.5.2016  Haettavana perusopetuksen ja lukion englannin ja ranskan kielen lehtorin virka (3083) 9.8.2016 alkaen
16.5.2016  Kemin Ajotilaus Oy:n ympäristölupahakemus Keminmaan Saarenkylänkankaalla tilalla 241-406-20-44 KTK-Kestilä
16.5.2016  Haettavana terveyskeskushammaslääkärin virka
13.5.2016  Sivistystoimessa haettavana määräajaksi virkoja ja toimi
12.5.2016  Haettavana yksityisteiden kesäkunnossapitoavustukset
11.5.2016  Julkipanoilmoitus; poikkeusluvat 6.4.2016
11.5.2016  Haettavana etsivä nuorisotyöntekijän toimi 1.9.2016 alkaen (vakituinen) ja etsivä nuorisotyöntekijän toimi (määräaikainen) ajalle 1.9.2016 - 31.8.2017
11.5.2016  Varhaiskasvatuksessa haettavana lastentarhanopettajan määräaikainen toimi (3903) ajalle 10.8.2016 - 31.5.2017
9.5.2016  Kemin Ajotilaus Oy on jättänyt maa-aineslain mukaisen ottolupahakemuksen kalliokiviaineksen louhimiseksi kunnan Lautiosaaren kylän Saarenkylänkankaalta tilalta KTK-Kestilä 241-406-20-44
6.5.2016  Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus koskien eläinsuojan lupamääräysten tarkistamista
3.5.2016  Valtuuston kokous kunnanviraston valtuustosalissa torstaina 12.5.2016 klo 18.30 alkaen
2.5.2016  Perämeren kalastusalueen varsinaisen kokouksen pöytäkirja 21.4.2016

Huhtikuu

22.4.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, antopäivä 25.4.2016
20.4.2016  Sivistystoimessa haettavana luokanopettajan (3018) viransijaisuus ajalle 10.8.2016 - 25.5.2017
19.4.2016  Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus; Kvartsin kaivaminen, louhinta ja murskaus Oravakankaan kaivosalueella
19.4.2016  Sivistystoimessa haettavana perusopetuksen ja lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtorin virka (3094)
19.4.2016  Sivistystoimessa haettavana perusopetuksen englannin ja ruotsin kielen määräaikainen tuntiopettajan virka (3403) ajalle 9.8.2016 - 3.6.2017
18.4.2016  Varhaiskasvatuksessa haettavana erityislastentarhanopettajan osa-aikainen toimi
15.4.2016  YVA-kuulutus; Simon Leipiön tuulivoimapuistohankkeen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointimenettely
12.4.2016  Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuulutus päätöksen antamisesta koskien turkismuokkaamon ja nahanjalostamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista, hakija Kemin Nahkatarvike Oy
4.4.2016  Lautiosaaren yhteisalueen osakaskunnan varsinaisen kokouksen pöytäkirja 31.3.2016
1.4.2016  Haetaan projektipäällikköä ja työnsuunnittelijaa EST-Keminmaa projektiin
1.4.2016  Haetaan palkka/henkilöstösihteeriä määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.6.2016 - 31.12.2018

Maaliskuu

31.3.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, antopäivä 1.4.2016
31.3.2016  Haettavana kiinteistönhoitajan määräaikainen toimi
31.3.2016  Haettavana lähihoitajan sijaisuus kehitysvammapalveluissa ajalle 22.4.2016 - 1.3.2017
31.3.2016  Haettavana lastensuojelun perhetyöntekijän määräaikainen toimi ajalle 1.7. - 31.12.2016
30.3.2016  Haettavana 1-2 puistotyöntekijän määräaikaista tointa
29.3.2016  Destia Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen koskien kallion louhintaa ja murskausta sekä puretun päällysteen välivarastointia ja murskausta Tuhkamaassa tilalla 241-406-63-1 Männikkö
29.3.2016  Perämeren jätelautakunnan pöytäkirja 2/22.3.2016
24.3.2016  Destia Oy on jättänyt maa-aineslain mukaisen ottolupahakemuksen kiviaineksen ottamiseksi Keminmaan kunnan Tuhkamaasta tilalta Männikkö 241-406-63-1
23.3.2016  Keminmaan kunnan kaavoituskatsaus 2016
22.3.2016  Haettavana psykiatrisen sairaanhoitajan vakinainen toimi mielenterveysneuvolassa
21.3.2016  Meri-Lapin ympäristöpalveluiden kuulutus koskien Meri-Lapin Vesi Oy:n ympäristölupaa
18.3.2016  Haettavana terveyskeskushammaslääkärin viransijaisuus ajalle 15.4. - 31.8.2016
17.3.2016  Kemin kaivoksen rikastushiekka- ja selkeytysaltaiden typpiselvitys
17.3.2016  Kemin kaivoksen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman päivittäminen
16.3.2016  Meri-Lapin ympäristöpalveluiden julkipanoilmoitus koskien Meri-Lapin Vesi Oy ympäristölupaa vesilaitoksen purkamisessa syntyvän betoni- ja tiilijäteen murkaamiseen ja hyödyntämiseen tiloilla 241-406-71-182, 241-406-71-44 ja 241-406-71-45
15.3.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, joiden antopäivä on 16.3.2016
3.3.2016  Uitonpirtin alueen asemakaavamuutos on saanut lainvoiman
3.3.2016  Valtuuston kokous kunnanviraston valtuustosalissa torstaina 17.3.2016 klo 18.30 alkaen
2.3.2016  Meri-Lapin ympäristöpalveluiden kuulutus koskien KOy Keminmaan Järventaustantie 33 jättämää poikkeuslupahakemusta kehitysvammaisten palvelukodin rakentamisesta
1.3.2016  Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuulutus päätöksen antamisesta koskien Kemin kaivoksen rikastushiekka-altaan 7 korottaminen sekä asfaltti- ja betonijätteen varastointia

Helmikuu

26.2.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, joiden antopäivä on 29.2.2016
26.2.2016  Ilmoitus asiakirjan nähtäville asettamisesta koskien ympäristönsuojelulain (527/2014) 101 §:n mukaisen valtioneuvoston päätöksen muuttamista
26.2.2016  Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuulutus koskien vesilain mukaista päätöstä Akkunusjoen sillan rakennustöiden määräajan jatkamisesta
22.2.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, joiden antopäivä on 23.2.2016
16.2.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, joiden antopäivä on 17.2.2016
15.2.2016  Lapin ELY-keskuksen päätös koskien ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista yksittäistapauksessa; hankkeesta vastaava Fingrid Oyj
4.2.2016  Varhaiskasvatuspalveluissa Pölhön päiväkodin esiopetusryhmässä haettavana lastentarhanopettajan tehtävän vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 28.3. - 24.7.2016
3.2.2016  Vuoden 2016 asuntojen korjaus- ja energia-avustusten haku
1.2.2016  Perämeren jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset
1.2.2016  Perämeren jätelautakunnan jätetaksa
1.2.2016  Perämeren jätelautakunnan pöytäkirja 1/26.1.2016

Tammikuu

29.1.2016  Meri-Lapin ympäristölautakunnan julkipano koskien Laila Koskimäen oikaisuvaatimusta Tuomo Koskimäen rakennusluvasta 2015-026, Keminmaa
26.1.2016  Juha Tasalan ympäristöluvan siirtäminen Sakari Tasalalle
25.1.2016  Ympäristöministeriö on vahvistanut 13.1.2016 Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan
25.1.2016  Meri-Lapin Vesi Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupahakemuksen koskien vanhan vesilaitoksen purkamisen yhteydessä syntyvän betoni- ja tiilijätteen murskaamista ja hyödyntämistä Keminmaan Lautiosaaressa
21.1.2016  Rakennustarkastajan ilmoitus koskien rakennuslupia, joiden antopäivä on 22.1.2016
19.1.2016  Valtuuston kokous kunnanviraston valtuustosalissa tiistaina 26.1.2016 klo 18.30 alkaen
18.1.2016  Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista kuuleminen
18.1.2016  Kemin Ajotilaus Oy:n ympäristölupahakemus koskien kallion louhintaa, murskausta, louheen varastointia, kuormausta, käsittelyä ym. Tornion kaupungin Kaakamon kylässä tilalla Rääsä 851-413-10-18
14.1.2016  Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuulutus vesilain mukaisesta lupahakemuksesta koskien Akkunusjoen sillan rakennustöiden määräajan jatkamista
11.1.2016  Lassilan alueen asemakaavan muutoksen vireilletuloilmoitus
5.1.2016  Keminmaan sivistyslautakunnan päätös 25.6.2014 § 118, Opetusryhmän perustaminen Saava Oy:n tiloihin lukuvuodeksi 2014-2015

Heinäkuu

28.7.2014  Kuulutus Dno 93 / Ympäristövaikutusten arviointiohjelma / Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus