Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus; Turkismuokkaamon ja nahanjalostuslaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 

Kuulutus

Asiakirjat löytyy tästä linkistä

 

Takaisin