Teiden talvikunnossapito sekä vuoden 2015 talviaurausavustusten hakeminen 

Talvikunnossapidon tarkoituksena on pitää tiet ja pyörätiet liikenteen edellyttämässä käyttökunnossa talvella. Liikenneväylät on asetettu kiireellisyysjärjestykseen. Talvikunnossapito kuuluu osittain kunnalle, teiden varrella olevien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille ja osittain ELY-keskukselle.

Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta ja siihen liittyen tonttiliittymän kohdalla auratun lumen ja jään poistamisesta sekä ojarummun avoinna pitämisestä.

Talvikunnossapitotyökauden aikana on syytä muistaa, että:

  • Älä työnnä pihasta tai liittymästä lunta katualueelle.
  • Kunta aurauttaa ajoradalta lumet jalkakäytävän viereen tai tonttiliittymään. Kiinteistönhaltijalle kuuluu näiden lumien poiskuljettaminen ja tonttiliittymien aukipitäminen.

Tienkunnossapitoon liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä ensijaisesti
tieasiat@keminmaa.fi tai soittamalla 040-8317854 tekniset palveluiden toimistoon.

Keminmaan kunta myöntää talviaurausavustusta yksityisille teille vuoden 2015 talviaurauksista aiheutuviin kustannuksiin.

Avustuksen voivat hakea tiekunnat ja yksityiset taloudet.

Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanviraston ala-aulasta ja tekniset palveluiden toimistosta tai Keminmaan kunnan nettisivuilta/lomakkeet.

Avustettavan tien vähimmäispituus on 50 m. Avustuksen suuruus riippuu tien pituudesta ja kunnossapitokustannuksista.
Lyhyemmillekin teille voi hakea avustusta, samoin tieliittymien aukaisemiseen, mutta perustelut tulee esittää tarkoin.

Hakemukset pyydetään palauttamaan os. Keminmaan kunta, tekninen toimisto, Kunnantie 3, 94400 Keminmaa. Kuoreen merkintä "AURAUSAVUSTUS"

Vain kirjalliset hakemukset huomioidaan.

Hakemukset on jätettävä viimeistään 30.4.2015 mennessä.
 
Lisätietoja antaa Susanna Sandberg puh. 040 124 4351

Keminmaassa 13.3.2015

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Takaisin