Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus koskien selvitystä Kemi-Tornion lentoaseman glykolivesien aiheuttaman ympäristökuormituksen vähentämismahdollisuuksista 

Tiedoksiantokuulutus

Linkki asiakirjoihin

Takaisin